Horeca

Heropening van de horeca op 9 juni

Richtlijnen voor restaurant- en café-uitbaters

Het Overlegcomité heeft besloten dat de horeca vanaf 9 juni weer de deuren volledig kan openen. Om de heropening van de horeca te begeleiden, heeft de FOD Economie een gids met tips en enkele communicatiedragers gepubliceerd. Met deze gids worden de restaurant- en café-uitbaters geholpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.

  • de horecagids
  • affiches om de klanten te informeren over de basisregels
  • een communicatiekit met een serie dragers waarmee horeca-uitbaters hun klanten binnen en/of buiten hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren ; er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de zaak te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …)