Vergunning beenhouwer

Print

Wat

De vergunning beenhouwer-spekslager is een machtiging die u nodig hebt als u een beenhouwerij of spekslagerij wilt uitbaten. De vergunning wordt vereist voor de verkoop, het te koop stellen en het met het oog op de verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.

Voorwaarden

De vergunning beenhouwer-spekslager is altijd gelinkt aan een bepaald uitbatingsadres. Ze is bestemd voor de onderneming die op dat adres de beenhouwerij of spekslagerij uitbaat (of haar bereidingsplaats heeft in geval van ambulante verkoop).
De vergunning wordt uitgereikt op naam van de onderneming, met vermelding van de vakverantwoordelijke van de beenhouwerij en/of spekslagerij.

De vakverantwoordelijke moet het bewijs van beroepsbekwaamheid leveren:

  • door een diploma van een beroepsschool of door een getuigschrift van leertijd
    • door een beroepservaring van drie jaar voltijds of vier jaar deeltijds
    • als zelfstandige: via een attest van een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen
  • als loontrekkende: via een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • via een al uitgereikte vergunning beenhouwer-spekslager als de vakverantwoordelijke vroeger de beroepsbekwaamheid al heeft bewezen.

Niet-Europese handelaars moeten boven op een vergunning beenhouwer-spekslager ook een beroepskaart voor vreemdelingen hebben, tenzij ze daarvoor een vrijstelling hebben.

Procedure

De zaakvoerder, een medewerker of een gevolmachtigde kan de vergunning aanvragen. Hij moet die vergunning hebben voor de aanvang van de activiteit.

De vergunning blijft geldig zolang alle voorwaarden vervuld zijn. Bij wijziging van de vakverantwoordelijke of de uitbater moet een wijziging van de vergunning gevraagd worden. Bij een wijziging van het adres van de uitbating of juridische vorm moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

De aanvraag gebeurt via een van deze digitale aanvraagformulieren.

  • aanvraagformulier A voor een nieuwe vergunning beenhouwer-spekslager (nieuwe onderneming, nieuwe rechtsvorm, nieuw uitbatingsadres).
  • aanvraagformulier B voor een wijziging van de vakverantwoordelijke van een bestaande vergunning beenhouwer-spekslager
  • aanvraagformulier C voor het aanvragen van een duplicaat.