Subsidie kernwinkelgebied

Wie kan een premie ontvangen?

Het centrum van Liedekerke moet een aangename buurt zijn waar het goed wonen en aangenaam winkelen is. Daarom maakt de gemeente Liedekerke werk van de uitbouw van het centrumgebied. Uw pand speelt hierin een belangrijke rol.

Eigenaars of huurders van een pand gelegen binnen het afgebakend centrumgebied kunnen genieten van financiële steun voor
- het renoveren van hun straatgevel
- het uitvoeren van aanpassingswerken zodat er boven de winkel nog kan gewoond of gewerkt worden
- een verhuis van de handelszaak naar het kernwinkelgebied
- het aanpassen van één of meerdere panden tot een handelszaak

Het gemeentebestuur wil de handelaars van de gemeente stimuleren om hun handelszaak kwaliteitsvol uit te bouwen om zo de uitstraling van het handelscentrum te verhogen en aldus van Liedekerke een belangrijk handelscentrum maken.
De gemeente Liedekerke verleent in samenwerking met het Vlaams Agentschap van Innoveren en Ondernemen, een subsidie voor meerdere initiatieven die het Kernwinkelgebied versterken.

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 december 2020 of tot uitputting van de fondsen.

Subsidiebedragen

Wilt u de straatgevel renoveren dan kunt u genieten van een subsidie van 60 % van het factuurbedrag met een maximum van 4.000 euro, mits een minimuminvestering van 5.000 euro;

Aanpassingswerken voor het wonen/werken boven de handelszaak kan genieten van subsidie van 60 % van het factuurbedrag met een maximum van 5.000 euro, mits een minimuminvestering van 5.000 euro;

Indien uw handelszaak verhuist naar het kernwinkelgebied kan u genieten van een verhuispremie van 6.000 euro;

Voor het inrichten of samenvoegen van één of meerdere panden tot een geschikte handelszaak kunt u genieten van een subsidie van 60% van het factuurbedrag met een maximum van 5.000 euro, mits een minimuminvestering van 10.000 euro.

Aanvragen

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor deze subsidie, kunt u de nodige formulieren aanvragen bij de gemeentelijke afdeling Omgeving, Opperstraat 31 te Liedekerke of invullen via de website van Liedekerke via deze link.
De subsidieaanvraag dient u ter goedkeuring in bij de gemeente alvorens de werkzaamheden aan te vangen. Bij goedkeuring reserveren wij het subsidiebedrag zodat u het zal ontvangen na de uitvoering van de werken.

Toekenning

Na goedkeuring van uw projectdossier kunnen de werkzaamheden starten. Zodra de werken uitgevoerd zijn, bezorgt u de facturen aan de afdeling Omgeving van de gemeente die de procedure tot uitbetaling van uw subsidie zal opstarten.
Het subsidiebedrag wordt uitbetaald binnen een periode van 4 maanden na goedkeuring van de ingediende facturen.

Vragen?

Bij vragen kan u contact openemen met:

Afdeling Omgeving
Opperstraat 31 te 1770 Liedekerke
tel. 1770
stedenbouw@liedekerke.be

of
Interlokale Vereniging Woonbeleid Noord Pajottenland
Opperstraat 33 te 1770 Liedekerke
tel. 053 64 55 17
wonen@liedekerke.be

De medewerkers helpen u graag bij de opmaak van uw projectdossier.

Reglement

Meer info vindt u in het reglement.