Vernieuwing van de Beysstraat, Vijfhoekstraat en Gaston Mertensstraat

Print

De gemeente plant in samenwerking met Farys de vernieuwing van een deel van de Beysstraat (deel tussen N 207 en Heuvelkouterweg), een deel van de Vijfhoekstraat (deel tussen Heuvelkouterweg en G. Mertensstraat) en de G. Mertensstraat. De gemeente staat in voor de vernieuwing van de bovenbouw.

Het gemeentebestuur heeft samen met buurtbewoners het ontwerp van dit project besproken op een recente digitale infovergadering op 23 juni 2021. Hieronder kunt u de documenten raadplegen die daar vertoond geweest zijn:

Voor de studie van de wegenis- en rioleringswerken werd het studiebureau Goegebeur aangesteld. Het gemeentebestuur heeft samen met buurtbewoners het ontwerp van dit project besproken op de infovergadering. Hieronder vindt u een aantal vragen die daar gesteld zijn met het bijhorende antwoord:

  1. Hoe zullen de werken verlopen en wanneer worden deze opgestart?

De werken worden opgesplitst in verschillende fases. Vermoedelijk zullen dit 4 fases zijn. De exacte planning voor de verschillende deelfases wordt toegelicht in een bijkomende bewonersvergadering samen met de aannemer die de werken zal uitvoeren.

2. Waar kunnen de bewoners van de Beysstraat hun wagen kwijt?

Er zijn parkeerhavens in de Heuvelkouterweg en er wordt eveneens een nieuwe parkeerhaven aangelegd ter hoogte van het kruispunt Bakkerijstraat en Beysstraat. Andere bijkomende opties worden nog onderzocht. Er kan eventueel een laadpunt voor elektrische wagens voorzien worden bij concrete interesse van particulieren.

3. Verandert er iets aan de rijrichting in de Beysstraat?

Ja, op advies van de politie en mobiliteitsdienst wordt er in de Beysstraat éénrichtingsverkeer ingevoerd (van de Pamelsestraat naar de Vijfhoekstraat). Je zal dus vanaf de Pamelsestraat naar “beneden” moeten rijden. Fietsers mogen uiteraard in beide richtingen rijden.

4. Waarom wordt het fietspad aangelegd langs de kant van de woningen? 

Na advies van de diensten is dit de meest aangewezen verkeerssituatie. De Beysstraat wordt eveneens een fietsstraat, wat maakt dat wagens fietsers niet mogen voorbijsteken in de gekozen rijrichting. Voor de veiligheid van de fietsers wordt er ook in de tegenovergestelde rijrichting een fietspad aangelegd.

5. Hoe zit het met grondverwerving van private eigendommen door de gemeente?

Voor specifieke grondverwervingen zal een landmetersbureau, dat aangesteld werd door de gemeente, contact opnemen met de betrokken eigenaars.

6. Wat moeten wij doen indien er afkoppelingen dienen te gebeuren?

Bij vraagstellingen over afkoppelingen kan men zich wenden tot Farys of de afkoppelingsdeskundige.

7. Wat zijn de volgende stappen in het project?

Het voorontwerp wordt aangepast in samenspraak met de betrokken partijen. Er wordt hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met feedback van inwoners voor zover dit mogelijk is binnen de lijnen van het project. Na het ontwerp wordt een omgevingsvergunning ingediend en wordt de procedure opgestart om een aannemer aan te stellen die de werken zal uitvoeren.

8. Ik heb nog een bijkomende vraag, bij wie kan ik hiervoor terecht?

Voor verdere vragen omtrent dit project, kunt u terecht bij dhr. Peter Breynaert op peter.breynaert@liedekerke.be (manager patrimonium) of dhr. Davy Decock (clustermanager infrastructuur) op davy.decock@liedekerke.be.

De nutsmaatschappijen Fluvius, Farys, Proximus en Telenet hebben al moderniserings- en aanpassingswerken uitgevoerd aan hun nutsleidingen in de projectzone.

Farys maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe riolering aan te leggen in deze straten en wil u hierover meteen preventief informeren dat bij rioleringswerken defecte en poreuze rioleringsbuizen vervangen worden door nieuwe waterdichte buizen. Hierdoor is het mogelijk dat de drainerende functie van de oude riolering verdwijnt en dat het grondwater ter hoogte van een woning stijgt. Op die manier kan een kelder waar vroeger nooit problemen waren toch nat worden na de rioleringswerken indien de kelder niet voldoende waterdicht is.  Graag vestigen wij er uw aandacht op dat elke eigenaar ervoor dient te zorgen dat de kelder van zijn eigendom waterdicht is.

Afkoppeling Farys