Project zijwegen Opperstraat

Print

Begin september werd aan het studiebureau de opdracht gegeven tot het maken van een studie en het opstellen van een ontwerp voor de wegenis- en rioleringswerken in de 14de, 16de, 18de en 20ste Zijweg en een zijweg van de Opperstraat met de huisnummers 208 tot 216. De nutsmaatschappijen wensen tegelijkertijd hun leidingen te vernieuwen. Inmiddels is het studiebureau gestart met de opmeting van deze zijwegen.

Deze werken zijn een vervolg op de eerder uitgevoerde heraanleg van de 6de, 8ste, 10de en 12de Zijweg (Hoeksken) en de aanleg van een parking aan de Opperstraat. 

Oproep buurtambassadeurs:

Het gemeentebestuur wil samen met buurtbewoners ideeën bespreken hoe we de leefkwaliteit in de Zijwegen kunnen verbeteren. NDVR is een bureau voor sociaal-ruimtelijk onderzoek dat dit proces zal begeleiden.

 

Informatievergadering

Op woensdag 22 november 2017 werd het project toegelicht aan alle aangelanden. De presenatie en het ontwerpplan kan u hier raadplegen.