Project zijwegen Opperstraat

Print

De gemeente plant in samenwerking met FARYS in een eerste fase de vernieuwing van de Zijwegen nr 6, 8, 10, 12 en Hoeksken. Ook de parking gelegen aan de Opperstraat en Zijweg nr 10 wordt volledig vernieuwd.

FARYS maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe riolering aan te leggen. De gemeente staat in voor de vernieuwing van de bovenbouw.

Samen met deze wegenis- en rioleringswerken zullen de nutsmaatschappijen Eandis, TMVW (nu FARYS), Proximus en Infrax moderniserings- en aanpassingswerken uitvoeren aan hun nutsleidingen in de bovengenoemde projectzone.

De Zijwegen worden voorzien van een nieuwe openbare verlichting met led armaturen.

Voor de studie van de wegenis- en rioleringswerken werd het studiebureau Goegebeur aangesteld.

 

Oproep buurtambassadeurs:

Het gemeentebestuur wil samen met buurtbewoners ideeën bespreken hoe we de leefkwaliteit in de Zijwegen kunnen verbeteren. NDVR is een bureau voor sociaal-ruimtelijk onderzoek dat dit proces zal begeleiden.

 

Informatievergadering

Op woensdag 22 november 2017 werd het project toegelicht aan alle aangelanden. De presenatie en het ontwerpplan kan u hier raadplegen.