Project Rozenlaan / Resedastraat

Print

De opdracht voor het uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken in de Rozenlaan en Resedalaan werd in december 2018 gegund aan Ondernemingen Lievens bvba uit Kruishoutem.  Op donderdag 27 juni 2019 vond er een tweede infovergadering plaats voor de aangelanden waarbij de werken werden toegelicht.

De werken zijn voorzien begin september 2019 met een uitvoeringstermijn van 180 werkdagen. De werken worden uitgevoerd in 6 fasen:

Fase 1:  Aanleg van riolering en fietspad vanaf Laan I tot Rozenlaan

* Aanleg van rioleringen en tijdelijke steenslagfundering

* Aanleg van nutsleidingen tussen Laan I en Rozenlaan

* Aanleg van steenslagfundering voor het latere fietspad

* Asfaltverharding wordt nog NIET aangelegd

→ Uitvoeringstermijn: 12 werkweken (eind november)

Fase 2: Werken langs Affligemsestraat / Muilenstraat

* Werken overlappen de werken binnen Fase 1 en starten begin oktober.  

* Aanleg riolering vanaf aansluiting met Affligemsestraat tot de aansluiting met de Rozenlaan.

* Afwerking van de bovenbouw van rijweg, fiets- en voetpad op uitzondering van de afwerkingslaag van het asfalt van de rijweg. 

→ Uitvoeringstermijn: 9 werkweken (eind november zoals idem Fase 1)

UPDATE 2019-10-02:

Begin september 2019 startte aannemer Lievens bvba uit Kruishouten de werken in de Rozenlaan.

Fase 2 van de werken voorziet de aansluiting van alle nutsleidingen en riolering met de Muilenstraat en Affligemsestraat. Hierdoor moet het kruispunt Muilenstraat / Rozenlaan / Affligemsestraat volledig worden afgesloten, vermoedelijk vanaf maandag 7 oktober 2019.

Voor de bewoners van de Rozenlaan, Resedalaan en Mimosalaan wordt een tijdelijke ontsluitingsweg naar de Muilenstraat aangelegd. Richting Affligemsestraat wordt er voor de bewoners van de Muilenstraat, Rozenlaan, Resedalaan en Mimosalaan een omleiding voorzien via de Sluisvijverstraat, 1742 Ternat (zie bijgaand plan). Alle hulpdiensten zijn op de hoogte van deze omleiding. De aannemer zal er voor zorgen dat de voetgangers (ook fiets aan de hand) steeds het kruispunt zullen kunnen oversteken.

Einde van de werken van fase 2 is voorzien begin december 2019, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Gedurende de gehele periode van fase 2 blijft het kruispunt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 

Fase 3: Muilenstraat tot Resedalaan

* Aanleg van rioleringen en huisaansluitingen

* Volledige afwerking van de bovenbouw en dit voor zowel de voetpaden als de rijweg.

* Groenaanleg in deze zone zal pas in het plantseizoen worden uitgevoerd.  

→  Uitvoeringstermijn: 13 werkweken (begin december tot 2de helft maart 2020)

Fase 4: Resedalaan

* Aanleg van rioleringen en huisaansluitingen

* Volledige afwerking van de bovenbouw voor zowel voetpaden als rijweg op uitzondering van de afwerkingslaag van het asfalt voor de rijweg.

→ Uitvoeringstermijn: 15 werkweken (2de helft maart tot juli 2020)

Fase 5: Rozenlaan vanaf Resedalaan tot aansluiting met fietsverbinding richting Laan I

* Zelfde principe als vorige fases met aanleg van riolering en aansluitend de volledige afwerking van de bovenbouw.  

* In deze fase ook aanleg afwerkingslaag asfalt langs Resedalaan.

→ Uitvoeringstermijn: 14 werkweken (augustus tot november 2020)

→ Tijdens deze fase zullen ook tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden langsheen de fietsverbinding.

Fase 6: Groenaanleg en afwerking parkings

* 2-tal werkweken (eind november 2020) voor groenaanleg.

 

Bereikbaarheid van het project.

Door deze werken zal er ongetwijfeld enige hinder optreden. Wij doen ons best om de werken zo comfortabel mogelijk te laten verlopen met een maximum aan toegankelijkheid en veiligheid.

Tijdens de rioleringswerken zal de bereikbaarheid van de straat zeer beperkt zijn.

Gedurende de vordering der werken zal plaatselijk verkeer mogelijk zijn. Het deel van het project waar de riolering reeds is aangelegd, zal bereikbaar zijn via een steenslagfundering. De opbraak van de rijweg mag slechts 50 tot 100m ver gebeuren voorafgaand op de aanleg van de riolering.  Omtrent speciale leveringen, verhuis, ziektezorg,… moeten afspraken gemaakt worden met de aannemer

Voor fietsers en voetgangers is er steeds maximale doorgang mogelijk.

 

Omleiding tijdens uitvoering der werken

Fase 1 (aanleg fietsverbinding Laan I)

* Geen omleiding voorzien.

Fase 2 (werken langs Muilenstraat)

* Aanbrengen van tijdelijke markeringen t.h.v. Affligemsestraat

* Omleiding plaatselijk verkeer te voorzien via Nieuwbaan, Sluisvijverstraat, Stationsstraat en Affligemsestraat

* Tijdelijke verbinding maken met Muilenstraat vanaf Rozenlaan

Fase 3 (Rozenlaan tussen Muilenstraat en Resedalaan)

* Tijdelijke werfweg naast de werkzone tussen Muilenstraat en Resadalaan.

Fase 4 (Werken langs Resedalaan)

* Tijdelijke ontsluitingsweg te voorzien t.h.v. Resedalaan.          

Fase 5 (Werken tot einde Rozenlaan)

* Fietsverbinding richting Laan I als tijdelijke ontsluitingsweg / verkeerslichten.

Contactpersoon bij de aannemer is dhr. Lievens Jan: 0495/27 36 10.