Project Beysstraat, Vijfhoekstraat en Gaston Mertensstraat

Print

De gemeente wenst samen met Farys de riolering en de wegenis te vernieuwen van:

  • de Beysstraat (van Heuvelkouterweg tot Pamelsestraat)
  • de Vijfhoekstraat (van Gaston Mertensstraat tot Heuvelkouterweg)
  • de Gaston Mertensstraat (van Warandestraat tot Vijfhoekstraat)

Het voorontwerp werd ingediend voor het bekomen van subsidies voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel. Alle noodzakelijke wegzates werden in der minne aangekocht.

Alle betrokken nutsmaatschappijen werden uitgenodigd op een werkvergadering. De nutsmaatschappijen zullen hun leidingen vernieuwen, voorafgaandelijk de uitvoering van de rioleringswerken.