Nutswerken Fabrieksstraat en Meregrachtstraat

Print

Eandis wenst het bovengronds koperen elektriciteitsnet in de Fabriekstraat (vak Affligemsestraat tot Hoeksken) en in de Meregrachtstraat (vak Fabriekstraat tot Papenbergstraat) ondergronds te brengen en het bestaande aardgasnet uit te breiden en om te bouwen op lage druk.

Ook Infrax en Farys (TMVW) zullen samen met Eandis nieuwe nutsleidingen aanleggen in functie van de toekomstige wegenis- en rioleringswerken in de Fabriekstraat en Meregrachtstraat.

 

Alle nutswerken worden in synergie uitgevoerd. Eandis treedt op als pilootmaatschappij en heeft de aannemer Gentse Kabelwerken aangesteld om vanaf maandag 12 maart 2018 te starten met de aanleg van de nieuwe nutsleidingen. De vermoedelijke duur van de aanleg bedraagt ongeveer 6 weken.

Onmiddellijk hierna starten de overkoppelingswerken van een veertigtal huizen op de nieuw aangelegde leidingen.

 

De aanleg van de nieuwe nutleidingen wordt gefaseerd uitgevoerd:

  • fase 1: Fabriekstraat vanaf N207 inclusief kruispunt met Meregrachtstraat (start op 12 maart 2018);
  • fase 2: Fabriekstraat vanaf kruispunt Meregrachtstraat tot Hoeksken (ongeveer 2 weken);
  • fase 3: Meregrachtstraat vanaf Fabriekstraat tot Papenbergstraat (ongeveer 2 weken).

 

Voor het doorgaand verkeer wordt een wegomlegging voorzien. Aan de aanpalenden wordt gevraagd gebruik te maken van de nieuw aangelegde buurtparking op de hoek van de Fabriekstraat met de Meregrachtstraat. De voetpaden en delen van de rijweg zullen voorlopig worden hersteld in afwachting van de uitvoering van het wegenis- en rioleringsproject.

 

Voor meer info kunt u terecht bij:

 

Gedurende de werken zal u ongetwijfeld enige hinder ondervinden. Wij doen ons best om, in overleg met Eandis en de aangestelde aannemer, de werken zo comfortabel mogelijk te laten verlopen met een maximum aan toegankelijkheid en veiligheid.