Nieuwe gracht in de Zilverberkenlaan

Print

Aquafin moet twee inlaten van regenwater afkoppelen van het rioleringsstelsel in onze buurgemeente Roosdaal.

Dit project heeft tot gevolg dat ook in onze gemeente een gracht moet worden aangelegd voor de afvoer van het hemelwater, in de Zilverberkenlaan.

Voor de realisatie van deze gracht zijn een zevental grondinnemingen noodzakelijk. Ook de rijweg van de Zilverberkenlaan wordt vernieuwd. De gemeenteraad keurde in november 2016 de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin goed en stelde Aquafin aan om -in naam van de gemeente- de onderhandelingen op te starten voor de realisatie van de grondinnemingen.