Molenstraat, Bunderstraat en Meregrachtstraat (tussen Kleemputtenstraat en Muilenstraat en tussen Bunderstraat en N207)

Print

De nutsmaatschappijen hebben hun nutsleidingen aangepast in functie van de geplande wegenis- en rioleringswerken in deze straten. De ontwerper is bezig met het ontwerp van de bovenbouw van de rijweg en het definitief aanbestedingsdossier. Van zodra dit is goedgekeurd, wordt de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer opgestart.