Infovergadering wegenis- en rioleringswerken Kleemputtenstraat en Lindestraat

Print

Op 18 mei jongstleden was er een infovergadering over de toekomstige riolerings- en wegeniswerken in de Kleemputtenstraat en de Lindestraat.

De presentaties en de plannen kunnen hier geconsulteerd worden. De opstart van de werkzaamheden wordt voorzien begin 2013.

In de zomer van 2022 wordt de omgevingsvergunning opgemaakt. Eventuele opmerkingen/suggesties kunnen overgemaakt worden tot 8 juni ten laatste. Deze kunnen overgemaakt worden aan 1770@liedekerke.be. Voor opstart van de werkzaamheden zal een 2de infovergadering georganiseerd worden samen met FARYS, het studiebureau Lobelle BVBA, de gemeente en de aangestelde aannemer.

Plan
Infovergadering
Herinrichting Kleemputten