Herinrichting Stationsomgeving

Print

Velen onder jullie ervaren dagdagelijks de verkeersproblemen ter hoogte van het station van Liedekerke. De ochtend- en avondfile op de Affligemsestraat en de N208, voetgangers die gehaast de straat nog oversteken in de hoop nog tijdig hun trein te halen, fietsers die zich een weg zoeken tussen dit alles,… het is dagelijkse realiteit geworden.

De gemeente heeft het initiatief genomen om een samenwerking op te starten met de NMBS-Holding, Infrabel en het Vlaams Gewest om de ganse stationsomgeving te herontwikkelen en klaar te maken voor de toekomst. De gemeentelijke commissie startte in 2002 haar werkzaamheden en stelde vanuit de samenwerkingsovereenkomst enkele gespecialiseerde studiebureaus aan om de problematiek te analyseren en voorstellen met alternatieven uit te werken.

Omdat de stationsomgeving een duurzame oplossing wil bieden aan alle mobiliteitsproblemen en de herinrichting zich ruimtelijk dient in te passen binnen het ruimere gebied bleek al snel dat er voorafgaand enkele richtlijnen nodig waren om dit alles in goede banen te leiden. Een bijzonder plan van aanleg, ondersteund door een milieueffectenrapport zijn binnen het gebied bepalend en garanderen een evenwichtige gebiedsontwikkeling waar aspecten van natuur, waterhuishouding en infrastructuur ruimtelijk op elkaar worden afgestemd.

 

Eind 2010 kwam de commissie tot een definitief voorontwerp dat door alle partijen werd goedgekeurd. De nieuwe stationsomgeving zal een groene, aangename en uitnodigende buurt worden. De verkeersstromen van zowel wagens, fietsers als voetgangers worden dermate georganiseerd zodat iedereen op een vlotte manier gebruik kan maken van alle voorzieningen inzake mobiliteit. De parkings worden heringericht en geoptimaliseerd zodat ze de pendelaars efficiënt kunnen opvangen.

Het stationsgebouw wordt volledig vernieuwd en de perrons worden verschoven, heraangelegd en toegankelijk gemaakt via nieuwe trappartijen en liften.

Infomoment

Op 24 april 2013 en 6 mei 2013 werden de handelaars en de geïnteresseerden van de stationsomgeving uitgenodigd voor een infomoment betreffende de herinrichting van de stationsomgeving.