Bosbaan en Gasthuisstraat

Print

Gemeente Liedekerke en rioolbeheerder Farys willen overgaan tot het aansluiten van de Bosbaan en de Gasthuisstraat op het gemeentelijke rioolstelsel.

Momenteel lozen beide straten hun afvalwater en hemelwater gemengd in de langsgracht van de Bosbaan en de Sportlaan. Het is de bedoeling om het afvalwater te scheiden van het hemelwater zodat het afvalwater niet langer in deze grachten terechtkomt. Een ingreep die zal bijdragen tot de zuiverheid van onze oppervlaktewateren.  

Ondertussen is de bestaande toestand opgemeten, zijn de nodige rioolstudies gemaakt en werden de private afkoppelingsstudies uitgevoerd. Het studiebureau heeft het ontwerp van riolering en bovenbouw uitgetekend. De werkzaamheden van de nutsmaatschappijen zullen uitgevoerd worden in synergie met de rioleringswerken. Deze werken worden voorzien in 2021. Alle betrokkenen zullen in een afzonderlijk schrijven worden uitgenodigd op de informatievergadering.