Groot onderhoud van wegen en voetpaden 2021

Print
De werken voor het groot wegenonderhoud 2021 zijn in aanbesteding.
  • In de Ed. Schelfhoutstraat zullen de wegversmallingen verwijderd worden en zowel in de Ed. Schelfhoutstraat als de Gravenbosstraat worden de betonstraatstenen verwijderd en vervangen door een asfaltverharding. Ook in de Stationsstraat, ter hoogte van de fietsersbrug, zal de wegverharding in betonstraatstenen vervangen worden door een asfaltverharding.
  • Herstelling van de winterschade aan onze wegen en kleine plaatselijke herstellingen zijn eveneens voorzien in deze aanbesteding. De uitvoering van deze werken zal plaatsvinden in de komende lente.
Aannemer Certysterck zal dit jaar instaan voor het groot voetpadenonderhoud.
  • Een zijweg van de Vijfhoekstraat, tussen de Muurstraat en de Vijfhoekstraat, krijgt een nieuwe verharding met betonstraatstenen. De parking, gelegen op de hoek van de Paardenputstraat en de Fabriekstraat zal heraangelegd worden met betonstraatstenen. Verzakkingen in de kasseiverharding van de Warandestraat worden hersteld en tot slot worden enkele voetpaden op verschillende locaties vernieuwd. De uitvoering van deze werken is voorzien voor de komende lente.