Te voet

Print

Iedereen die zich verplaatst in het verkeer, legt minstens een deel van zijn traject te voet af.

De gemeente investeert jaarlijks in de aanleg en onderhoud van voetpaden om zo het voetgangersnetwerk nog aantrekkelijker te maken.

Atlas der buurt- en voetwegen

Een overzicht van alle buurt- en voetwegen en hun juiste ligging vindt u in de atlas der buurt- en voetwegen.

Deze atlas ligt ter inzage op het gemeentebestuur en kan ook online geraadpleegd worden.