Mobiliteitsmaatregelen

Print

Inname openbaar domein bouwproject Houtmarktstraat

In functie van de bouwwerken ter hoogte van de Houtmarktstraat nummer 71-75 wordt de weg gedeeltelijk ingenomen als werf en opslagplaats van bouwmaterialen. Hierdoor wordt er in de Houtmarktstraat ter hoogte van de bouwwerf tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd, in de rijrichting van de Impegemstraat. De inname loopt tot 31 december 2021.
Voor buslijn 127 is een omleiding voorzien langsheen de Sportlaan, de Pamelsestraat en de Warandestraat.
 

Parkeerverbod Loddershoekstraat

De dienst mobiliteit ontving een aantal klachten betreffende de parkeerproblematiek en de doorstroming van het verkeer in de Loddershoekstraat.

In overleg met de politie werd gezocht naar een oplossing om de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen. Daarom werd, vanaf maandag 15 februari 2021, in het deel van de Loddershoekstraat (vanaf het kruispunt met de Pamelsestraat tot en met de woning met huisnummer 63) voor een proefperiode een parkeerverbod ingevoerd. Bijkomend worden een aantal maatregelen genomen om de snelheid te verminderen. Tijdens de proefperiode wordt de situatie geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

Circulatieplan Bombardonstraat en Velodroomstraat

Het verkeer neemt de laatste jaren enorm toe en dat is vooral merkbaar aan de beperkte doorstroming en de parkeerproblemen die opduiken. Vooral in de Bombardonstraat en Velodroomstraat merken we op dat het wildparkeren vaak leidt tot verminderde doorstroming. Wanneer er minder auto’s aanwezig zijn in het straatbeeld, stijgt dan weer de snelheid waarmee automobilisten door de straat rijden.
Om deze verkeersproblemen op te lossen worden volgende maatregelen ingevoerd:
  • een gewijzigde circulatie, waarbij éénrichtingsverkeer wordt voorzien in de Bombardonstraat (tussen Cathemlindeweg en Eikenlaan, in de rijrichting van de Eikenlaan) en Velodroomstraat (tussen Eikenlaan en Cathembaan, in de rijrichting van de Pamelsestraat)
  • het aanbrengen van duidelijk gemarkeerde parkeervakken
  • de snelheid minderen door het voorzien van asverschuivingen door middel van vaste inrichtingen.

We voorzien de invoering van de maatregelen midden 2021. De bewoners van deze straten zullen de nodige informatie ontvangen en de kans krijgen eventuele opmerkingen kenbaar te maken, zodat in overleg eventuele aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.