Met de fiets

Print

Naast het openbaar vervoer kan de fiets, weliswaar binnen kortere afstanden (5 à 10 km), als geldig alternatief dienen voor het autoverkeer.

De gemeente besteedt veel aandacht aan fietsen. Zorgen voor goed onderhouden en veilige fietspaden, creëren van doorsteekjes, fietsen aangenaam maken en tal van andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat het fietsgebruik binnen de gemeente stijgt.

Fietsen rond de vernieuwde stationsomgeving

Tussen het kruispunt met de Stationsstraat en de oude tunnel onder de spoorweg werd een nieuwe fiets- en voetgangersbrug aangelegd, waardoor zwakke weggebruikers op een veilige manier naar het centrum rijden. Langsheen de wegenis werden vrijliggende fietspaden ingericht. De bestaande tunnel onder de spoorweg wordt een overdekte fietsenstalling. Langs de noordkant van de spoorweg komt een bijkomende overdekte stalling. Het fietspunt op de hoek zal een blikvanger zijn in het straatbeeld.

De oude spooronderdoorgang wordt ingericht als overdekte fietsenstalling voor 216 fietsen. Het fietspunt wordt gekoppeld aan een langgerekte fietsenstalling voor 520 fietsen en 40 bromfietsen.

De Boerenkrijgroute

Deze fietsroute slingert door de meest noordwestelijke hoek van het Pajottenland: door Affligem, Roosdaal, Ternat en Liedekerke. Eventjes volgt zij de Dender op de grens met Oost-Vlaanderen. Het landschap daagt uit om te klimmen en te dalen, om de Dendervallei en het Pajottenland te overschouwen en om de talrijke getuigen van een rijk en roemrucht verleden te bewonderen. Landhuizen, kastelen, de abdij van Affligem, gesloten hoeves, water- en windmolens, een grot, het geboortehuis van Pol De Mont, kerken en brouwerijen vertellen alle stukjes geschiedenis.

Vanwaar Boerenkrijgroute?

De Boerenkrijg was de opstandige beweging van de Vlaamse landelijke bevolking (Brigands) tegen de Franse bezetting (Sansculotten). De wet van 4 september 1798 verplichtte de Vlamingen dienst te nemen in het Franse leger. De boeren kwamen in opstand. Toen het boerenleger naar het Pajottenland overwaaide telde ze ongeveer 10 000 man. De militieplichtigen hielden zich schuil in de bossen rond Liedekerke waar Franse soldatenleiders jacht op hen maakten. Deze route verwijst naar dit feit uit onze geschiedenis.

Het vertrekpunt van de Boerenkrijgroute is gelegen aan de Sportlaan te Liedekerke. Van hieruit wordt er richting Dommelingen en Dender gefietst.

Het volledige fietsplan van deze 45 km lange route is te verkrijgen in het vrijetijdshuis en kost 1,75 euro.

Deelfietsen

In juli 2016 startte de gemeente Liedekerke met het deelfietsenproject. Tal van inwoners en zelfs niet-inwoners schonken oude fietsen aan de gemeente. Deze werden hersteld en geschilderd in opvallende kleuren. Ze werden op verschillende locaties geplaatst, waar ze gratis konden gebruikt worden. Een leuk project, maar helaas werd er misbruik van gemaakt. Om deze reden werd het project bijgestuurd.

Vanaf november zijn de fietsen terug beschikbaar. De fietsen kunnen nog steeds gratis ontleend worden, echter na registratie van de gebruiker (met identiteitskaart).

De fietsen staan gestald ter hoogte van het Vrijetijdshuis. Ontlenen van de fietsen kan aan het onthaal van het Gemeentehuis of de balie van het Vrijetijdshuis, op weekdagen tijdens de openingsuren. Na registratie van de gebruiker wordt de sleutel van het fietsslot overhandigd en kan deze gebruikt worden voor de gevraagde periode (maximaal 1 week). Alle fietsen beschikken over gps en kunnen getraceerd worden.

Belangrijk!

 • Schade of defect? Meld dit onmiddellijk aan de loods via 053/67 26 01 of deloods@liedekerke.be.
 • De fiets kan gelokaliseerd worden via GPS.
 • De fietsen zijn niet geschikt voor kinderen onder 16 jaar.
 • Er mogen geen passagiers op de fiets vervoerd worden.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens gebruik van de fiets.
 • De fiets mag niet bewaard of toegeëigend worden.
 • Elk misbruik kan aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.

Fiets labelen of graveren | Preventie fietsdiefstal

De politiezone TARL is gestart met een nieuwe procedure voor fietsgraveringen als preventiemaatregel tegen fietsdiefstallen. Het politiecollege gaf daartoe de goedkeuring via de aankoop van een professioneel graveermachine.

Deze nieuwe mogelijkheid, de effectieve gravering, is vanuit preventief oogpunt te verkiezen boven het aanbrengen van een sticker. Het graveren is meer permanent van aard en moeilijker te manipuleren wanneer uw fiets toch gestolen wordt.

Het labelen/graveren gebeurt volgens een beurtrolsysteem. De toestellen bevinden zich afwisselend per week in de wijkpost van Ternat, Affligem, Roosdaal of Liedekerke. De kalender is helemaal onderaan terug te vinden op de webpagina van de website van de politiezone: https://www.politie.be/5407/vragen/fietsen-en-bromfietsen/hoe-kan-ik-mijn-fiets-laten-labelen-of-graveren

Burgers kunnen een afspraak maken in de wijkpost naar keuze volgens volgende procedure:

 • In functie van de agenda (beurtrolsysteem) kiest u in welke wijkpost u uw fiets wil laten graveren
 • Via het e-mailadres van uw wijkpost maakt u de relevante gegevens (naam, voornaam, adres en telefoonnummer) over zodat de wijkinspecteur u kan contacteren
 • Na ontvangst van de aanvraag neemt de ontvangende wijkpost telefonisch contact op met u voor een afspraak voor het labelen/graveren van de fiets
 • U biedt zich ten burele aan met de fiets
 • Na het labelen/graveren van de fiets wordt een fietspas (= registratiekaart van uw fiets) afgeleverd. U vult hierop zelf de gegevens, gerelateerd aan de gegraveerde fiets, in. Deze fietspas volgt de fiets bij een eventuele doorverkoop. Wij raden aan ook telkens een foto van de fiets te bewaren.

Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden met uw wijkpost of door tijdens de openingsuren binnen te stappen in uw wijkkantoor. De contactgegevens zijn: PZ.TARL.wijk.liedekerke@police.belgium.eu - 053 65 00 55