Met de auto/parkeren

Print

Het eerste mobiliteitsplan van Liedekerke dateert van 2003. In 2011 werd dit mobiliteitsplan geëvalueerd, geactualiseerd en door de Provinciale auditcommissie conform verklaard.

De mobiliteit in Liedekerke wordt gestuurd op basis van een duurzaam scenario, door middel van ruimtelijke ontwikkelingen, maatregelen die de vrijheidsgraden van het gemotoriseerd verkeer beperken en die van de alternatieve vervoerswijzen juist vergroten.

Ook het parkeerbeleid draagt bij tot deze duurzame mobiliteit. Zo zal het sturen naar het gewenst parkeerbedrag bijdragen tot de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van verschillende gebieden.

Overzicht parkings en parkeerregimes in Liedekerke

Betalend parkeren stationsomgeving

Van toepassing van maandag tot vrijdag van 6.00 uur tot 18.00 uur op:

  • de 3 parkeerterreinen aan het station
  • de parkeerzones langs de Affligemsestraat, tussen de Muilenstraat en spoorlijn
  • de Nijverheidszone Begijnenmeers
Inwoners van Liedekerke kunnen een virtuele inwonerskaart aanvragen. Hiermee mag gratis geparkeerd worden in de betalende zones.
 

Parkeerbeurt

U betaalt aan de parkeerautomaat voor een halve dag (2 euro) of voor een hele dag (7 euro) en legt uw ticket duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw voertuig.
U kunt zowel met muntstukken als met bancontact (abonnementenautomaat) betalen.

 

Parkeerabonnement

U kunt een parkeerabonnement voor een week (16 euro), een maand (33 euro), drie maanden (80 euro), zes maanden (160 euro) of voor een jaar (320 euro) kopen aan de abonnementenautomaat. Deze bevindt zich nu tegen de werfkeet (voorheen café 'De Wachtzaal').

U kunt uw virtueel abonnement aankopen via internet of via e-mail

  1. Via de website van Cityparking.
  2. Stuur een e-mail naar shop.liedekerke@q-park.be met vermelding van de gewenste startdatum, het gewenst abonnement en de nummerplaat. (voorbeeld: 14/10/2014 – 3 maanden – 1AAA011). Betaling: Stort het bedrag op voorhand op rekeningnummer BE61 7310 1137 2617 (KREDBEBB) met als mededeling de gewenste startdatum, het gewenst abonnement en de nummerplaat. Zodra Cityparking de betaling ontvangt, wordt uw nummerplaat aan het systeem toegevoegd en kan u vanaf de gevraagde datum parkeren op de betalende parkings.

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een mindervalidenkaart kunnen gratis parkeren.

Overtredingen

U betaalt 20 euro per dag wanneer er geen parkeerticket, parkeerabonnement, inwonerskaart of parkeerkaart voor mensen met een handicap zichtbaar is in het voertuig. De parkeerwachter zal hiervoor een betalingsformulier aanbrengen op uw voertuig.

Blauwe zone

Op een werkdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur is de parkeerduur beperkt tot twee uur.

U moet zichtbaar een parkeerschijf plaatsen.

U kunt onbeperkt in tijd parkeren:

  • met een bewonerskaart (alleen in die straten waar deze bijzondere parkeerregeling van toepassing is)
  • met een mindervalidenkaart

Iedere burger gedomicilieerd in een blauwe zone waar de bijzondere parkeerregeling voor bewoners van toepassing is, kan een bewonerskaart aanvragen.

 

Overtredingen

U betaalt 20 euro per dag wanneer het voertuig langer geparkeerd staat dan twee uur of wanneer de parkeerschijf, de bewonerskaart of de parkeerkaart voor mensen met een handicap niet zichtbaar is aangebracht in het voertuig.

De parkeerwachter zal hiervoor een betalingsformulier aanbrengen op uw voertuig.

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

Aanvraag parkeerkaart voor mindervaliden