Update coronavirus

Ken je mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, maar wel graag op de hoogte blijven van de heersende maatregelen in België? Zij kunnen terecht op deze website voor meertalige informatie.

Vous ne maîtrisez pas le néerlandais, mais vous souhaitez rester au courant des mesures en vigueur en Belgique ? Visitez ce site pour des informations en plusieurs langues.

You don't speak Dutch, but you would like to keep up with the measures in application in Belgium? Visit this website for information in several languages.

Update coronavirus - 7 september 2020

Gemeentelijke maatregelen

- Het gemeentehuis en het sociaal huis zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur (op vrijdag enkel van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van afspraken. Het dragen van een mondmasker in het gemeentehuis of sociaal huis is verplicht.

- Teneinde een rechtlijnig en duidelijk standpunt in te nemen in de strijd tegen het coronavirus, heeft het gemeentebestuur en de TARL-politiezone beslist alle evenementen af te gelasten tot en met 31 augustus 2020. Nieuwe aanvragen zullen niet worden behandeld.

Gezien de crisissituatie is het op dit moment aangewezen strikte en adequate maatregelen te nemen, zodat de situatie zich stabiliseert.

- De bibliotheek heropende op 8 juni. Gebruikers die zich meer op hun gemak voelen bij het afhalen van bibliotheekmaterialen kunnen gebruik maken van de afhaalbibEen mondmasker is sinds 11 juli 2020 verplicht, ook tijdens het lezen in het leessalon of studeren in de bib.

- Op 15 juni heropende sportcentrum BOKAAL voor verenigingen en bubbels van 10 privépersonen. Al zijn er wel enkele voorwaarden en beperkingen, waar men zich aan dient te houden. Deze kan je hier vinden.

- De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft op haar website richtlijnen over de coronacrisis per sector en thema gebundeld. 

- Heb je een zaal gehuurd in GC Warande of BOKAAL, dan zal er een terugbetaling gebeuren.

- De schaatsbaan van Liedekerke (Sport Vlaanderen) sluit de deuren tot het einde van het seizoen op 15 mei 2020 en zal pas opnieuw openen in september voor een nieuw schaatsseizoen.

- De wekelijkse markt op zaterdag is sinds 23 mei weer geopend, maar in aangepaste vorm en volgens de maatregelen van de overheid.

- Via het thuisloket is het mogelijk premies, subsidies en toelagen, uittreksels en attesten op te vragen, aangiftes te doen, vergunningen en evenementen aan te vragen, … Hiervoor zijn verplaatsingen naar het gemeentehuis dus niet nodig.

- De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat het dragen van een neus-mondbescherming sinds 4 mei verplicht is in het openbaar vervoer voor al wie ouder is dan 12 jaar.

- Een overzicht van de acties die de gemeente reeds ondernomen heeft:

Vlaamse en federale maatregelen

In de provincie Vlaams-Brabant is het vanaf nu verplicht om altijd een mondmasker bij je te hebben als je de deur uitgaat. Dat heeft gouverneur Lodewijk De Witte beslist. De verplichting komt er om discussies met burgers die uitvluchten zoeken om het niet te dragen te vermijden.

De algemene regels vanaf 1 september

De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen, geen handen of kussen geven.
Activiteiten en sociale contacten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende geventileerd worden.
Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen in de risicogroep.
De afstandsregels (1,5 meter) blijven van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je sociale bubbel en kinderen jonger dan 12 onder elkaar.

Mondmaskers
Het is verplicht om op het openbaar vervoer een mondmasker te dragen. De verplichting geldt bij het betreden van het station of de halte. 
Mondmaskers zijn ook verplicht in winkels en winkelcentra, in bioscopen, theater- en concertzalen, in conferentiezalen en auditoria, casino's en speelautomatenhallen, gebedshuizen, musea en bibliotheken, in bankkantoren, de publiek toegankelijke delen van gerechtsgebouwen, en in kapsalons en bij schoonheidsspecialisten.

Sinds woensdag 29 juli zijn mondmaskers verplicht op evenementen, zowel binnen als buiten.

Op de werkvloer zijn maskers verplicht wanneer de fysieke afstand niet kan gerespecteerd worden. 

Bezoekers in woonzorgcentra moeten ook een mondmasker dragen.

Mondneusbedekking kan met een zelfgemaakt mondmasker, maar ook alternatieven zoals een sjaal of bandana zijn toegelaten om de neus en de mond af te dekken. 

Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie. 

Mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf en er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

Sociaal contact
Je mag per gezin (iedereen die onder hetzelfde dak woont) 5 vaste contacten hebben. Kinderen tot 12 jaar worden niet meegerekend. Die 5 contacten moeten tot eind september dezelfde blijven en wederkerig zijn. Binnen deze sociale bubbel mag je nauwer contact hebben en kan je bijvoorbeeld ook op restaurant of café gaan. Belangrijk is dat de groep niet groter is dan 10 personen.
Met alle andere contacten moet je te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen bewaren en eventueel een mondmasker dragen. Ook hier mag de groep nooit groter zijn dan 10 personen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend). 

Als grootouders deel uitmaken van de “sociale bubbel” mogen ze op hun kleinkinderen passen. Als ze tot een risicogroep behoren (65+ of onderliggende aandoeningen) wordt het wel sterk afgeraden.

Bezoek in woonzorgcentra en ziekenhuizen is mogelijk. Je neemt op voorhand wel best contact op met het ziekenhuis of woonzorgcentrum waar je iemand wil bezoeken, want ze bepalen elk hun eigen bezoekregeling.

Onderwijs
Voor de scholen is er een “kleurencode” uitgewerkt. Afhankelijk of dit groen, geel, oranje of rood is, zullen er andere regels gelden.
Alle leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs kunnen altijd voltijds naar school, ongeacht de verspreiding van het virus. De leerkrachten dragen een mondmasker.
Ook de leerlingen van de eerste graad in het middelbaar onderwijs (1e en 2e middelbaar) kunnen altijd voltijds naar school. Leerlingen zijn wel verplicht om een mondmasker te dragen in de klas en ook de leerkrachten moeten een mondmasker dragen.
Leerlingen uit de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs kunnen tijdens de eerste week voltijds naar school, vanaf de tweede week is dit afhankelijk van de situatie in de gemeente. Mondmaskers zijn verplicht voor de leerkrachten en voor leerlingen in de klas.
Middelbare scholen kunnen er daarnaast voor kiezen om 1 dag per week digitaal les te geven.

Cultuur
Op cultuurevenementen mogen binnen 200 mensen toegelaten worden. Buiten ligt de grens op 400 bezoekers. Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen. Er is een mogelijkheid om van de limieten af te wijken als de burgemeester hiervoor toestemming geeft. De minimale afstand tussen bubbels is hier 1 meter in plaats van 1,5 meter.

Culturele groepsactiviteiten, zoals lessen en repetities, zijn toegelaten onder begeleiding van een gids of animator en met maximum 50 personen. Ook orkesten en koren mogen (onder strikte voorwaarden) weer repeteren.

Bij een bezoek aan een museum of historisch gebouw moet je op voorhand tickets reserveren en een uitgestippelde route volgen. Je bent ook verplicht om een mondmasker te dragen.

In een theater- of bioscoopzaal zijn maximum 200 bezoekers toegelaten als er voldoende afstand kan worden gehouden. Je koopt dus best op voorhand je tickets. Een concert kan zittend bijgewoond worden. Het is verplicht om een mondmasker te dragen.

Sport en ontspanning
Sportlessen en trainingen met contact kunnen in groepen van maximaal 50, met een begeleider. Ook sportzalen en fitnessruimtes zijn open. 
Sportevenementen zijn binnen met 200 en buiten met 400 toeschouwers toegelaten.

De zwembaden zijn open. Je checkt best op voorhand of je moet reserveren. Het coronavirus kan zich niet verspreiden in chloorwater, maar de douches en kleedhokjes moeten wel regelmatig ontsmet worden.

Je kan naar een wellnesscentrum. Ook hier gelden strikte hygiënemaatregelen. Het dragen van een mondmasker is verplicht bij massages, voor zowel de klant als het personeel. 

In casino’s en speelhallen moeten de automaten minstens 1,5 meter uit elkaar staan of van plexiglazen schermen voorzien worden. Jetons, munten en kaarten moeten veelvuldig worden ontsmet. Het is verplicht om er een mondmasker te dragen.

Gemeenschappelijke sportlessen, wellnesscentra, zwembaden, en casino's en speelautomatenhallen hebben bovendien een registratieplicht.

Huwelijken, begrafenissen en erediensten
Op een huwelijksceremonie mogen 200 mensen aanwezig zijn, zolang er afstand kan worden gehouden. Een receptie of banket achteraf kan met maximum 10 mensen. In feest- en receptiezalen geldt een registratieplicht.

Ook op een begrafenis of crematie mogen 200 mensen aanwezig zijn, zolang er afstand kan worden gehouden. Een koffietafel achteraf kan met maximum 50 mensen.

Religieuze erediensten zijn toegelaten met een maximum van 100 personen als er voldoende afstand kan worden gehouden. Als je een kerk of moskee binnenkomt, moet je je handen ontsmetten en een mondmasker opzetten. 

Horeca
Op café of restaurant mag je enkel met mensen van je sociale bubbel en je mag bovendien met maximaal 10 personen aan één tafel. Cafés en restaurants moeten ervoor zorgen dat de tafels op 1,5 meter afstand van elkaar staan. 

Het personeel moet altijd een mondmasker dragen, als klant ben je verplicht om een mondmasker te dragen wanneer je niet aan tafel zit.
Er moet één iemand per tafel zijn of haar contactgegevens (naam en e-mailadres of telefoonnummer) achterlaten. Je gegevens worden maximaal veertien dagen bewaard en worden enkel gebruikt om contactopsporing te vergemakkelijken.

De deuren moeten ten laatste om 1 uur ’s nachts sluiten. Voor nachtwinkels is het sluitingsuur teruggeschroefd naar 22 uur.
Shishabars moeten de waterpijp opbergen. Het gebruik van waterpijpen, zowel collectief als individueel, is verboden in publiek toegankelijke plaatsen.

Werk
Telewerken is de norm en wordt dus "sterk aangeraden". Als je op het werk geen 1,5 meter afstand kan houden, moet je een mondmasker dragen.

Winkels en diensten
Om de veiligheid in winkels te garanderen, wordt er maximaal 1 klant per 10 vierkante meter toegelaten. Personeel en klanten moeten een mondmasker dragen. Ook in de winkelstraten is een mondmasker verplicht. Je kan met twee gaan winkelen zonder tijdslimiet. Winkels kunnen zelf bepalen om toch individueel winkelen te verplichten.

Je kan naar de plaatselijke markt, rommelmarkt of kermis. Er zijn geen beperkingen wat het aantal kramen betreft, maar er moet wel een circulatieplan zijn. Zowel markt- en kermiskramers als bezoekers moeten een mondmasker dragen. Ook hier geldt dat je met twee mag gaan winkelen (behalve minderjarigen en hulpbehoevenden) en zonder tijdslimiet.

De contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten zijn al even opnieuw aan het werk. Het kan enkel op afspraak, en mondmaskers zijn verplicht voor kappers en klanten vanaf 12 jaar.

Daguitstappen
De pretparken en binnenspeeltuinen in ons land zijn open. Je moet altijd vooraf reserveren, online of telefonisch, ook als je een abonnement hebt. Per tijdslot worden maar een beperkt aantal mensen toegelaten. Op sommige plaatsen of attracties is een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar.

Ook de buitenspeeltuinen in ons land zijn geopend. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen er samen spelen, volwassenen moeten 1,5 m afstand houden van elkaar en een mondmasker dragen als het er druk is.

Een uitstap naar de dierentuin, een kinderboerderij of indoorpark zoals een dolfinarium kan als je vooraf een ticket reserveert. Je zal er een uitgestippelde route moeten volgen en een mondmasker moeten dragen als het er druk is.

Reizen
Je kan reizen in binnen- en buitenland. Ons land werkt met kleurcodes: voor landen of gebieden met "code rood" geldt een reisverbod, en je moet bij terugkeer verplicht in quarantaine en je laten testen. Bij "code oranje" wordt gevraagd om vrijwillig in quarantaine te gaan en je te laten testen na terugkeer. Je checkt best de website van Buitenlandse Zaken voor de huidige situatie. 

Voor wie terugkeert uit het buitenland is er een verplicht in te vullen formulier, het Passenger Locator Form. Iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland is geweest, moet het formulier nog voor zijn terugkeer invullen. 

Voor Belgen is het verboden om niet-essentiële reizen buiten Europa te maken. Mensen met een partner buiten Europa of in een rode zone kunnen wel de grens oversteken als ze kunnen aantonen dat ze een duurzame liefdesrelatie hebben.

🦠😷Corona-update 🦠😷

Vanaf zaterdag 25 juli 2020:

😷 Mondmaskers verplicht op markten, in overheidsgebouwen en waar veel volk samenkomt zoals winkelstraten of drukke wandelgebieden... Ook in privésfeer wanneer er veel mensen aanwezig zijn en de afstand niet kan bewaard worden!

🥗🍟🍻😷 Bij de horeca is een mondmasker verplicht bij aankomst, toiletbezoek en vertrek. Enkel aan tafel is een mondmasker niet nodig. Dansen en tafels tegen elkaar zetten voor groepen is verboden!

🔎✏️ Bij horeca en evenementen moeten klanten zich voortaan registreren. De gegevens worden tot 14 dagen erna bijhouden en vervolgens vernietigd

🕐 Sluitingsuur blijft 1 uur

🕰 Nachtwinkels moeten om 22 uur sluiten

📕 Tracing wordt snel opgevolgd, maar kan enkel als je zelf bijhoudt wie jouw contacten zijn

🍾👩‍👩‍👧‍👧Bubbels van 15 personen blijven behouden en zijn per week. Vermijd dus vele groepsbijeenkomsten in je vrije tijd!

👨🏻‍💻👩‍💼Burgemeesters zijn bevoegd om extra preventieve lokale maatregelen te nemen indien er een opflakkering is op lokaal niveau. Van sluiten zaken, het verbieden evenementen, ... tot een lockdown. Wel altijd in overleg met de gouverneur. Het leger en de civiele bescherming kan, waar nodig, mee handhaven bij lockdown

👩‍✈️🧑🏼‍✈️ Strengere handhaving voor de opvolging van de regels

💃🏻🕺 Feesten, beurzen en evenementen worden niet versoepeld vanaf 1 augustus. Hier is pas perspectief vanaf 1 september

🚘🚃✈️ Ook op reis ben je onderworpen aan alle regels, ook in het buitenland. Bij terugkeer uit een oranje zone is het aangeraden in quarantaine te gaan en je te laten testen. Bij terugkeer uit een rode zone ben je verplicht in quarantaine te gaan en je te laten testen

📄⛺️⛱ Bij terugkeer van een reis ben je verplicht een formulier in te vullen (dit wordt in de komende dagen beschikbaar gesteld) - info volgt

——————————

#iedereenverantwoordelijk

De gouden regels 💦

✅ handen wassen
✅ afstand houden
✅ mondmaskers dragen
✅ contacten bijhouden
✅ als je ziek bent, blijf je thuis
✅ bubbel van maximum 15 personen per week
✅ contact vermijden met risicogroepen

—————

💻 De cijfers blijven sterk stijgen! Vooral in bepaalde gebieden en vaak na feesten.

#samentegencorona #samensterk

- De Generieke gids (versie 2) en de sectorgidsen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg geeft bedrijven tips om veilig te werken.

- Kleinhandelszaken mochten op 11 mei opnieuw openen. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, publiceerde de FOD Economie een praktische gids.

- Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips samengesteld en ook communicatiedragers om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen. 

- Om burgers en ondernemers zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, heeft de Vlaamse overheid in haar bevoegdheidsdomeinen verschillende maatregelen genomen. Hier vindt u een overzicht van de coronamaatregelen Vlaamse overheid per thema.
 

- Op deze pagina vindt u een overzicht van alle communicatie van het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid over de maatregelen van de Vlaamse overheid om verspreiding coronavirus tegen te gaan.

- Alle informatie over de huidige maatregelen van de Federale Regering en het meest recente nieuws vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid

Ministeriële besluiten

- Het oplaadpunt voor budgetmeters in het OCMW is op afspraak bereikbaar. Op die manier zijn kwetsbare mensen beschermd tegen energieafsluiting. Er is dus geen reden om ongerust te zijn over de mogelijkheden om budgetmeters op te laden. Lees hier het persbericht over de oplaadpunten voor budgetmeters.

- Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen.
 

- Om de vele vragen van zelfstandigen te kunnen beantwoorden, heeft het RSVZ een callcenter geopend: bel gratis naar 0800 12 018 (elke werkdag van 8 uur tot 20 uur).

- De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.
Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.
Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.

Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

- Je kan terecht met alle afvalfracties waar je voordien mee naar het recyclagepark kon, behalve asbest. Als gevolg van de corona-maatregelen mag je momenteel geen hechtgebonden asbest naar het recyclagepark brengen.  

Nooddecreet omgevingsvergunning

- De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd. Echter, het college van burgemeester en schepenen zal, waar mogelijk, de nodige beslissingen nemen om zo aanvrager en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat, zijn de voornaamste bepalingen/beslissingen vanuit de Vlaamse Overheid:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken (vóór 24 maart) worden pas gestart na 24 april 2020;
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen;
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen, waardoor de uitvoering van de vergunde werken dient uitgesteld

De bevoegde Minister kan deze termijnen evenwel verlengen.

Het besluit van de Vlaamse Regering en de verdere opvolging van maatregelen is consulteerbaar via de link: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Zorg dragen

- BEN JIJ EEN VOLWASSENE bij wie de spanningen thuis extra hoog oplopen?
BEN JIJ EEN KIND OF JONGERE en heb je ’t gevoel dat het thuis echt niet meer gaat?
BEN JIJ EEN BUURMAN, VRIEND OF KENNIS die zich zorgen maakt, graag wil helpen maar niet goed weet hoe?
SPREEK EROVER! Met iemand uit je omgeving over je zorgen spreken is vaak een eerste belangrijke stap naar hulp.

Er zijn ook diensten die, ook tijdens de Corona-crisis, je verder kunnen helpen. Je kan er terecht met je verhaal, je bezorgdheden en vragen. Samen met jou zullen deze diensten zoeken naar manieren om iets te veranderen aan de situatie waar jij je zorgen om maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De boodschappenlijn van Samana, in samenwerking met Colruyt, blijft ook bereikbaar tijdens de coronacrisis.

Mensen die zelf niet meer naar de winkel kunnen, kunnen naar het gratis nummer 0800 95 001 bellen op werkdagen van 10 tot 12 uur. De operatoren noteren hun boodschappenlijstje en bekijken wie er uit de buurt deze boodschappen kan meenemen.

Zowel het telefoongesprek als de levering is gratis, omdat het gebeurt door mensen uit de buurt die hiervoor zo weinig mogelijk rond moeten rijden. Je hoeft geen CM-lid te zijn om gebruik te maken van de dienst, de Samana Boodschappenlijn is er voor iedereen!

Alle info over het project vind je hier: www.samana.be/boodschappenlijn

- Indien u nood hebt aan bepaalde goederen om te helpen in de strijd tegen COVID-19 kan u met dit formulier als gezondheidszorgbeoefenaar of als bedrijf informeren naar de beschikbaarheid van bepaalde goederen (geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, medische hulpmiddelen/persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers, schorten, handschoenen, beademingsapparatuur,…)

- Heb je zorg nodig, ken je iemand die zorg nodig heeft of maak je je zorgen om iemand? Contacteer ons op het telefoonnummer 1770 of via 1770@liedekerke.be. Wij proberen je verder te helpen of nemen contact op met de persoon in kwestie!

We zijn bereikbaar van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag enkel van 08.30 tot 12.00 uur.

- Het gemeentepersoneel van verschillende diensten belt 80-plussers op om na te gaan hoe het gaat en of zij iets kunnen doen voor hen. Bekijk hier het filmpje van RingTV.

- Wil je je aanmelden als vrijwilliger of ben je zelf op zoek naar hulp? Meld je aan op helpper.be/corona

Volgende taken mag je als vrijwilliger uitvoeren, op voorwaarde dat je dit alleen doet:

 • Boodschappen doen
 • Huisdier uitlaten
 • Telefonisch hulp bieden voor een gezellige babbel of om leerlingen te begeleiden
 • Zorg verlenen (mits het strikt opvolgen van de hygiënevoorschriften)
 • Zorgpersoneel ondersteunen door bijvoorbeeld mondmaskers te maken

Alles wat buiten deze taken valt, wordt niet als noodzakelijk gezien en zijn bijgevolg niet toegelaten om uit te voeren als vrijwilliger.

- Heb ik een mondmasker nodig?

Mondmaskers bieden bescherming voor twee groepen personen: de patiënt en de zorgverlener (en andere personen die patiënten verzorgen). Het is belangrijk dat maskers voorbehouden blijven voor deze twee groepen. Als u gezond bent, heeft het geen zin om een masker te dragen op straat of tijdens op uw werk. Een goede basishygiëne blijft het belangrijkste om uzelf en anderen te beschermen.

Er zijn verschillende soorten maskers:

- Chirurgische maskers

Deze worden gebruikt door:

 • Zorgverleners en verzorgend personeel in een ziekenhuis, een rust- en verzorgingstehuis of in de thuisverpleegkunde.
 • Zorgpersoneel dat zelf milde symptomen heeft van een luchtweginfectie maar zonder koorts.
 • Zorgpersoneel dat mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten behandelt of vervoert.
 • Patiënten die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 om zo hun omgeving te beschermen.

- FFP2 / FFP3 maskers

Deze worden gebruikt door zorgverleners, verzorgend en begeleidend personeel dat in nauw contact staat met patiënten die vermoedelijk of zeker besmet zijn met COVID-19. Deze maskers moeten onmiddellijk weggeworpen worden na behandeling van de patiënt.

- Zelfgemaakte mondmaskers

Zelfgemaakte stoffen maskers zijn geen medische maskers en bieden niet dezelfde bescherming als chirurgische maskers.

Patiënten die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 en thuis in zelfisolatie verblijven, kunnen deze zelfgemaakte maskers gebruiken als ze geen chirurgische maskers in huis hebben. Een zelfgemaakt masker dragen, geeft een beperkte bescherming aan hun huisgenoten en de personen die hen verzorgen. Belangrijk is dat deze zelfgemaakte maskers dagelijks op 60° gewassen worden.

- Verzekeraar AXA breidt zijn bestaande platform voor videoconsultatie met dokters tijdelijk uit en stelt het gratis ter beschikking van iedereen die zich ziek voelt en een vermoeden heeft besmet te zijn met het coronavirus.

Opgelet, het is niet mogelijk om via deze dienst een medisch attest voor arbeidsongeschiktheid te bekomen. Met Doctors Online is het vooral de bedoeling een eerste medisch advies te geven en te informeren over de te nemen maatregelen volgens de toestand van de patiënt.

Dankzij Doctors Online kan je van een medische videoconsultatiedienst gebruik maken: 7 dagen per week, van 09.00 tot 18.00 uur.

Deze dienst is eveneens beschikbaar voor Belgen die zich in het buitenland bevinden.

Meer info vind je hier.

Sporten en bewegen

Blijf sporten en bewegen in de buitenlucht, doe dit met respect voor social distancing (1,5 meter afstand houden) en doe dit enkel binnen het tijdsbestek dat echt nodig is .

Je mag dus enkel buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt.

Het is niet de bedoeling dat je urenlang in de parken gaat zitten of op straat rondhangt.

Ontdek hier onze sporttips.

- Op 15 juni heropende sportcentrum BOKAAL voor verenigingen en bubbels van 10 privépersonen. Al zijn er wel enkele voorwaarden en beperkingen, waar men zich aan dient te houden. Deze kan je hier vinden.

Openbare ruimten en openbaar vervoer

Belangrijke richtlijnen voor bos- en natuurgebieden (Liedekerke Bos) ingevolge het coronavirus:

- Er werd een parkeerverbod ingesteld in een deel van de Ed. Schelfhoutstraat (tussen Beukenlaan en Populierenlaan). Enkel bewoners kunnen nog op het openbaar domein parkeren dmv een ‘tijdelijke bewonerskaart’.

- Wandelen in het bos is gezond. Kom nu echter enkel in gezinsverband wandelen of alleen. Vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen.

- Hou minimaal 2 meter afstand tegenover mensen die niet tot je gezin behoren. Als het te druk is in het bos of natuurgebied, zodat je de afstandsregels niet strikt kan naleven, doe je er beter aan terug naar huis te keren en op een ander moment de natuur in te trekken. Ga bij voorkeur zo dicht mogelijk bij je huis buiten.

- Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan en onze dieren hebben hun rust nodig.

- Gelieve je niet te begeven in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn.

- We willen je er ook aan herinneren dat honden steeds aan de leiband moeten.

De boswachters en natuurinspecteurs hebben de opdracht gekregen om de komende periode waarin de bijzondere coronamaatregelen gelden, strikt te handhaven en mensen aan te spreken die de richtlijnen niet opvolgen. Enkel als we allemaal samen de maatregelen strikt naleven, zullen we dit virus overwinnen. Vermijd daarom contact, mijd plaatsen waar veel volk samen is. Dat geldt ook in de natuur.

Tips

- Hygiëneadvies voor thuisquarantaine

- Het gemeentebestuur doet een warme oproep om auto’s zoveel mogelijk op de oprit of in de garage te plaatsen zodat de parkeerplaatsen op straat vrij blijven voor afvalophaling, dokters, verplegers, kinesisten, …

- Het gemeentebestuur doet ook een warme oproep naar solidariteit en vraagt hierbij om zorg te dragen voor elkaar. Probeer ook zoveel mogelijk rekening te houden met volgende tips:

- Was je handen regelmatig met zeep

- Hou afstand van mensen

- Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog

- Blijf thuis als je ziek bent

- Vermijd zoveel mogelijk cash geld. Reeds verschillende zaken in Liedekerke maken gebruik van Payconiq als alternatief. Hoe u dit kunt gebruiken vindt u hier.

 

Contact

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
- Voor vragen over economie: 0800/120.33
- Voor vragen in verband met onderwijs: 02/553.27.46
- Contacteer als handelaar of bedrijfsleider met jouw vragen de specifieke hulplijn. WhatsApp of bel naar 0800 20 555