Update coronavirus

Ken je mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, maar wel graag op de hoogte blijven van de heersende maatregelen in België? Zij kunnen terecht op deze website voor meertalige informatie.

Vous ne maîtrisez pas le néerlandais, mais vous souhaitez rester au courant des mesures en vigueur en Belgique ? Visitez ce site pour des informations en plusieurs langues.

You don't speak Dutch, but you would like to keep up with the measures in application in Belgium? Visit this website for information in several languages.

Update coronavirus - 30 juli 2020

Gemeentelijke maatregelen

- Het gemeentehuis en het sociaal huis zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur (op vrijdag enkel van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van afspraken. Het dragen van een mondmasker in het gemeentehuis of sociaal huis is verplicht.

- Teneinde een rechtlijnig en duidelijk standpunt in te nemen in de strijd tegen het coronavirus, heeft het gemeentebestuur en de TARL-politiezone beslist alle evenementen af te gelasten tot en met 31 augustus 2020. Nieuwe aanvragen zullen niet worden behandeld.

Gezien de crisissituatie is het op dit moment aangewezen strikte en adequate maatregelen te nemen, zodat de situatie zich stabiliseert.

- De bibliotheeek heropende op 8 juni (enkel uitlenen). Het leessalon is tijdelijk gesloten. Gebruikers die zich meer op hun gemak voelen bij het afhalen van bibliotheekmaterialen kunnen gebruik maken van de afhaalbib. Alle uitgeleende materialen uit de bibliotheek werden automatisch verlengd tot na de sluiting. Een mondmasker is sinds 11 juli 2020 verplicht.

- Op 15 juni heropende sportcentrum BOKAAL voor verenigingen en bubbels van 10 privépersonen. Al zijn er wel enkele voorwaarden en beperkingen, waar men zich aan dient te houden. Deze kan je hier vinden.

- De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft op haar website richtlijnen over de coronacrisis per sector en thema gebundeld. 

- Heb je een zaal gehuurd in GC Warande of BOKAAL, dan zal er een terugbetaling gebeuren.

- De schaatsbaan van Liedekerke (Sport Vlaanderen) sluit de deuren tot het einde van het seizoen op 15 mei 2020 en zal pas opnieuw openen in september voor een nieuw schaatsseizoen.

- Fysieke inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 voor het basis- en secundair onderwijs zijn opgeschort tot nader order. Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven ingeschreven. Inschrijven kan op volgende manier:

Gemeentelijke Kleuterschool Dol-Fijn: op vraag kunnen de documenten doorgemaild worden via gki@liedekerke.be;
Sint-Antoniusschool: mailtje naar directie@sint-antoniusschool.be voor verdere info;
De Knipoog en De Boomgaard: ouders die hun kind in deze school willen inschrijven kunnen contact opnemen met de directie op directie@mulhof.be.
De Bij: hier digitaal inschrijven
GO! Atheneum Liedekerke: digitaal inschrijven 

- De wekelijkse markt op zaterdag is sinds 23 mei weer geopend, maar in aangepaste vorm en volgens de maatregelen van de overheid.

- Via het thuisloket is het mogelijk premies, subsidies en toelagen, uittreksels en attesten op te vragen, aangiftes te doen, vergunningen en evenementen aan te vragen, … Hiervoor zijn verplaatsingen naar het gemeentehuis dus niet nodig.

- De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat het dragen van een neus-mondbescherming sinds 4 mei verplicht is in het openbaar vervoer voor al wie ouder is dan 12 jaar.

- Een overzicht van de acties die de gemeente reeds ondernomen heeft:

Vlaamse en federale maatregelen

🦠😷Corona-update 🦠😷

Vanaf zaterdag 25 juli 2020:

😷 Mondmaskers verplicht op markten, in overheidsgebouwen en waar veel volk samenkomt zoals winkelstraten of drukke wandelgebieden... Ook in privésfeer wanneer er veel mensen aanwezig zijn en de afstand niet kan bewaard worden!

🥗🍟🍻😷 Bij de horeca is een mondmasker verplicht bij aankomst, toiletbezoek en vertrek. Enkel aan tafel is een mondmasker niet nodig. Dansen en tafels tegen elkaar zetten voor groepen is verboden!

🔎✏️ Bij horeca en evenementen moeten klanten zich voortaan registreren. De gegevens worden tot 14 dagen erna bijhouden en vervolgens vernietigd

🕐 Sluitingsuur blijft 1 uur

🕰 Nachtwinkels moeten om 22 uur sluiten

📕 Tracing wordt snel opgevolgd, maar kan enkel als je zelf bijhoudt wie jouw contacten zijn

🍾👩‍👩‍👧‍👧Bubbels van 15 personen blijven behouden en zijn per week. Vermijd dus vele groepsbijeenkomsten in je vrije tijd!

👨🏻‍💻👩‍💼Burgemeesters zijn bevoegd om extra preventieve lokale maatregelen te nemen indien er een opflakkering is op lokaal niveau. Van sluiten zaken, het verbieden evenementen, ... tot een lockdown. Wel altijd in overleg met de gouverneur. Het leger en de civiele bescherming kan, waar nodig, mee handhaven bij lockdown

👩‍✈️🧑🏼‍✈️ Strengere handhaving voor de opvolging van de regels

💃🏻🕺 Feesten, beurzen en evenementen worden niet versoepeld vanaf 1 augustus. Hier is pas perspectief vanaf 1 september

🚘🚃✈️ Ook op reis ben je onderworpen aan alle regels, ook in het buitenland. Bij terugkeer uit een oranje zone is het aangeraden in quarantaine te gaan en je te laten testen. Bij terugkeer uit een rode zone ben je verplicht in quarantaine te gaan en je te laten testen

📄⛺️⛱ Bij terugkeer van een reis ben je verplicht een formulier in te vullen (dit wordt in de komende dagen beschikbaar gesteld) - info volgt

——————————

#iedereenverantwoordelijk

De gouden regels 💦

✅ handen wassen
✅ afstand houden
✅ mondmaskers dragen
✅ contacten bijhouden
✅ als je ziek bent, blijf je thuis
✅ bubbel van maximum 15 personen per week
✅ contact vermijden met risicogroepen

—————

💻 De cijfers blijven sterk stijgen! Vooral in bepaalde gebieden en vaak na feesten.

#samentegencorona #samensterk

- De Generieke gids (versie 2) en de sectorgidsen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg geeft bedrijven tips om veilig te werken.

- Kleinhandelszaken mochten op 11 mei opnieuw openen. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, publiceerde de FOD Economie een praktische gids.

- Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips samengesteld en ook communicatiedragers om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen. 

- Om burgers en ondernemers zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, heeft de Vlaamse overheid in haar bevoegdheidsdomeinen verschillende maatregelen genomen. Hier vindt u een overzicht van de coronamaatregelen Vlaamse overheid per thema.
 

- Op deze pagina vindt u een overzicht van alle communicatie van het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid over de maatregelen van de Vlaamse overheid om verspreiding coronavirus tegen te gaan.

- Alle informatie over de huidige maatregelen van de Federale Regering en het meest recente nieuws vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid

Ministeriële besluiten

- Het oplaadpunt voor budgetmeters in het OCMW is op afspraak bereikbaar. Op die manier zijn kwetsbare mensen beschermd tegen energieafsluiting. Er is dus geen reden om ongerust te zijn over de mogelijkheden om budgetmeters op te laden. Lees hier het persbericht over de oplaadpunten voor budgetmeters.

- Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen.
 

- Om de vele vragen van zelfstandigen te kunnen beantwoorden, heeft het RSVZ een callcenter geopend: bel gratis naar 0800 12 018 (elke werkdag van 8 uur tot 20 uur).

- De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.
Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.
Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.

Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

- Je kan terecht met alle afvalfracties waar je voordien mee naar het recyclagepark kon, behalve asbest. Als gevolg van de corona-maatregelen mag je momenteel geen hechtgebonden asbest naar het recyclagepark brengen.  

Nooddecreet omgevingsvergunning

- De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd. Echter, het college van burgemeester en schepenen zal, waar mogelijk, de nodige beslissingen nemen om zo aanvrager en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat, zijn de voornaamste bepalingen/beslissingen vanuit de Vlaamse Overheid:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken (vóór 24 maart) worden pas gestart na 24 april 2020;
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen;
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen, waardoor de uitvoering van de vergunde werken dient uitgesteld

De bevoegde Minister kan deze termijnen evenwel verlengen.

Het besluit van de Vlaamse Regering en de verdere opvolging van maatregelen is consulteerbaar via de link: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Zorg dragen

- BEN JIJ EEN VOLWASSENE bij wie de spanningen thuis extra hoog oplopen?
BEN JIJ EEN KIND OF JONGERE en heb je ’t gevoel dat het thuis echt niet meer gaat?
BEN JIJ EEN BUURMAN, VRIEND OF KENNIS die zich zorgen maakt, graag wil helpen maar niet goed weet hoe?
SPREEK EROVER! Met iemand uit je omgeving over je zorgen spreken is vaak een eerste belangrijke stap naar hulp.

Er zijn ook diensten die, ook tijdens de Corona-crisis, je verder kunnen helpen. Je kan er terecht met je verhaal, je bezorgdheden en vragen. Samen met jou zullen deze diensten zoeken naar manieren om iets te veranderen aan de situatie waar jij je zorgen om maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De boodschappenlijn van Samana, in samenwerking met Colruyt, blijft ook bereikbaar tijdens de coronacrisis.

Mensen die zelf niet meer naar de winkel kunnen, kunnen naar het gratis nummer 0800 95 001 bellen op werkdagen van 10 tot 12 uur. De operatoren noteren hun boodschappenlijstje en bekijken wie er uit de buurt deze boodschappen kan meenemen.

Zowel het telefoongesprek als de levering is gratis, omdat het gebeurt door mensen uit de buurt die hiervoor zo weinig mogelijk rond moeten rijden. Je hoeft geen CM-lid te zijn om gebruik te maken van de dienst, de Samana Boodschappenlijn is er voor iedereen!

Alle info over het project vind je hier: www.samana.be/boodschappenlijn

- Indien u nood hebt aan bepaalde goederen om te helpen in de strijd tegen COVID-19 kan u met dit formulier als gezondheidszorgbeoefenaar of als bedrijf informeren naar de beschikbaarheid van bepaalde goederen (geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, medische hulpmiddelen/persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers, schorten, handschoenen, beademingsapparatuur,…)

- Heb je zorg nodig, ken je iemand die zorg nodig heeft of maak je je zorgen om iemand? Contacteer ons op het telefoonnummer 1770 of via 1770@liedekerke.be. Wij proberen je verder te helpen of nemen contact op met de persoon in kwestie!

We zijn bereikbaar van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag enkel van 08.30 tot 12.00 uur.

- Het gemeentepersoneel van verschillende diensten belt 80-plussers op om na te gaan hoe het gaat en of zij iets kunnen doen voor hen. Bekijk hier het filmpje van RingTV.

- Wil je je aanmelden als vrijwilliger of ben je zelf op zoek naar hulp? Meld je aan op helpper.be/corona

Volgende taken mag je als vrijwilliger uitvoeren, op voorwaarde dat je dit alleen doet:

 • Boodschappen doen
 • Huisdier uitlaten
 • Telefonisch hulp bieden voor een gezellige babbel of om leerlingen te begeleiden
 • Zorg verlenen (mits het strikt opvolgen van de hygiënevoorschriften)
 • Zorgpersoneel ondersteunen door bijvoorbeeld mondmaskers te maken

Alles wat buiten deze taken valt, wordt niet als noodzakelijk gezien en zijn bijgevolg niet toegelaten om uit te voeren als vrijwilliger.

- Heb ik een mondmasker nodig?

Mondmaskers bieden bescherming voor twee groepen personen: de patiënt en de zorgverlener (en andere personen die patiënten verzorgen). Het is belangrijk dat maskers voorbehouden blijven voor deze twee groepen. Als u gezond bent, heeft het geen zin om een masker te dragen op straat of tijdens op uw werk. Een goede basishygiëne blijft het belangrijkste om uzelf en anderen te beschermen.

Er zijn verschillende soorten maskers:

- Chirurgische maskers

Deze worden gebruikt door:

 • Zorgverleners en verzorgend personeel in een ziekenhuis, een rust- en verzorgingstehuis of in de thuisverpleegkunde.
 • Zorgpersoneel dat zelf milde symptomen heeft van een luchtweginfectie maar zonder koorts.
 • Zorgpersoneel dat mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten behandelt of vervoert.
 • Patiënten die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 om zo hun omgeving te beschermen.

- FFP2 / FFP3 maskers

Deze worden gebruikt door zorgverleners, verzorgend en begeleidend personeel dat in nauw contact staat met patiënten die vermoedelijk of zeker besmet zijn met COVID-19. Deze maskers moeten onmiddellijk weggeworpen worden na behandeling van de patiënt.

- Zelfgemaakte mondmaskers

Zelfgemaakte stoffen maskers zijn geen medische maskers en bieden niet dezelfde bescherming als chirurgische maskers.

Patiënten die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 en thuis in zelfisolatie verblijven, kunnen deze zelfgemaakte maskers gebruiken als ze geen chirurgische maskers in huis hebben. Een zelfgemaakt masker dragen, geeft een beperkte bescherming aan hun huisgenoten en de personen die hen verzorgen. Belangrijk is dat deze zelfgemaakte maskers dagelijks op 60° gewassen worden.

- Verzekeraar AXA breidt zijn bestaande platform voor videoconsultatie met dokters tijdelijk uit en stelt het gratis ter beschikking van iedereen die zich ziek voelt en een vermoeden heeft besmet te zijn met het coronavirus.

Opgelet, het is niet mogelijk om via deze dienst een medisch attest voor arbeidsongeschiktheid te bekomen. Met Doctors Online is het vooral de bedoeling een eerste medisch advies te geven en te informeren over de te nemen maatregelen volgens de toestand van de patiënt.

Dankzij Doctors Online kan je van een medische videoconsultatiedienst gebruik maken: 7 dagen per week, van 09.00 tot 18.00 uur.

Deze dienst is eveneens beschikbaar voor Belgen die zich in het buitenland bevinden.

Meer info vind je hier.

Sporten en bewegen

Blijf sporten en bewegen in de buitenlucht, doe dit met respect voor social distancing (1,5 meter afstand houden) en doe dit enkel binnen het tijdsbestek dat echt nodig is .

Je mag dus enkel buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt.

Het is niet de bedoeling dat je urenlang in de parken gaat zitten of op straat rondhangt.

Ontdek hier onze sporttips.

- Op 15 juni heropende sportcentrum BOKAAL voor verenigingen en bubbels van 10 privépersonen. Al zijn er wel enkele voorwaarden en beperkingen, waar men zich aan dient te houden. Deze kan je hier vinden.

Openbare ruimten en openbaar vervoer

Belangrijke richtlijnen voor bos- en natuurgebieden (Liedekerke Bos) ingevolge het coronavirus:

- Er werd een parkeerverbod ingesteld in een deel van de Ed. Schelfhoutstraat (tussen Beukenlaan en Populierenlaan). Enkel bewoners kunnen nog op het openbaar domein parkeren dmv een ‘tijdelijke bewonerskaart’.

- Wandelen in het bos is gezond. Kom nu echter enkel in gezinsverband wandelen of alleen. Vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen.

- Hou minimaal 2 meter afstand tegenover mensen die niet tot je gezin behoren. Als het te druk is in het bos of natuurgebied, zodat je de afstandsregels niet strikt kan naleven, doe je er beter aan terug naar huis te keren en op een ander moment de natuur in te trekken. Ga bij voorkeur zo dicht mogelijk bij je huis buiten.

- Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan en onze dieren hebben hun rust nodig.

- Gelieve je niet te begeven in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn.

- We willen je er ook aan herinneren dat honden steeds aan de leiband moeten.

De boswachters en natuurinspecteurs hebben de opdracht gekregen om de komende periode waarin de bijzondere coronamaatregelen gelden, strikt te handhaven en mensen aan te spreken die de richtlijnen niet opvolgen. Enkel als we allemaal samen de maatregelen strikt naleven, zullen we dit virus overwinnen. Vermijd daarom contact, mijd plaatsen waar veel volk samen is. Dat geldt ook in de natuur.

Tips

- Het gemeentebestuur doet een warme oproep om auto’s zoveel mogelijk op de oprit of in de garage te plaatsen zodat de parkeerplaatsen op straat vrij blijven voor afvalophaling, dokters, verplegers, kinesisten, …

- Het gemeentebestuur doet ook een warme oproep naar solidariteit en vraagt hierbij om zorg te dragen voor elkaar. Probeer ook zoveel mogelijk rekening te houden met volgende tips:

- Was je handen regelmatig met zeep

- Hou afstand van mensen

- Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog

- Blijf thuis als je ziek bent

- Vermijd zoveel mogelijk cash geld. Reeds verschillende zaken in Liedekerke maken gebruik van Payconiq als alternatief. Hoe u dit kunt gebruiken vindt u hier.

 

Contact

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
- Voor vragen over economie: 0800/120.33
- Voor vragen in verband met onderwijs: 02/553.27.46
- Contacteer als handelaar of bedrijfsleider met jouw vragen de specifieke hulplijn. WhatsApp of bel naar 0800 20 555