Tegemoetkomingen en uitkeringen sociale zekerheid

Print

Als persoon met een handicap heb je, naargelang je situatie, recht op verschillende tegemoetkomingen. Zodra je 21 jaar oud bent, kan je een inkomensvervangende en een integratietegemoetkoming aanvragen. De eerste vergoedt personen die door hun handicap op de arbeidsmarkt maximum 1/3 kunnen verdienen van het loon van een gezonde persoon. De tweede tegemoetkoming moet de extra kosten opvangen die personen door hun verminderde zelfredzaamheid maken.

Word je op latere leeftijd invalide? Een ambtenaar die volledig arbeidsongeschikt wordt, heeft onder bepaalde voorwaarden, vervroegd recht op een rustpensioen. Oorlogsinvaliden ontvangen via de FOD Sociale Zekerheid een eigen invaliditeitspensioen.

65-plussers die door een handicap sterk afhankelijk zijn van anderen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Deze laatste tegemoetkoming werd recent overgedragen aan de gemeenschappen. De FOD Sociale Zekerheid behandelt haar en volgt haar momenteel nog op tot aan de effectieve operationele overdracht

Om deze tegemoetkomingen te krijgen, moet je normaal gezien in België verblijven. Wanneer je naar het buitenland trekt, behoud je je rechten enkel onder bepaalde voorwaarden. Check ze dus zeker voor je vertrek.