Sociale huurwoningen

Print

Voor sociale huisvesting in de gemeente Liedekerke kan je inschrijven bij 2 sociale huisvestingsmaatschappijen, Providentia en de Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting, en bij 1 sociaal verhuurkantoor, SVK Webra (inschrijvingsformulieren via link).

  • Je hoeft deel A slechts 1 maal in te vullen voor de drie verschillende maatschappijen. Deel B verschilt voor elke maatschappij en moet je dus wel drie maal apart invullen.
  • Je stuurt zowel deel A als deel B naar de sociale huisvestingsmaatschappij per post en houdt voor jezelf best een kopie van de opgestuurde documenten. Kijk goed na welke documenten je moet toevoegen als bijlagen.
  • Van zodra je de aanvraag verstuurde, reken je best 1 tot 2 maanden vooraleer je antwoord krijgt van de maatschappijen.
  • Ofwel sturen ze een bevestiging van jouw inschrijving op hun wachtlijst. Dan hoef je verder niets te doen en deze bevestiging enkel goed bij te houden. Ofwel hebben ze nog een extra vraag voor jou of is er een ontbrekend document en dan is het belangrijk om tijdig te reageren.

Om de twee jaar wordt jouw inschrijving op de wachtlijst geactualiseerd en sturen de maatschappijen jou hiervoor een brief. Het is ook hier belangrijk om hier tijdig op te reageren. Anders word je geschrapt van de wachtlijst.

Heb je hulp nodig bij de inschrijving? Het Sociaal Huis helpt jou graag verder. Contacteer ons via sociaalhuis@liedekerke.be of 053 64 55 51 om een afspraak te maken.