Kinderopvang

Print

 


Zoek je voorschoolse opvang voor kinderen van 0 - 2,5 jaar?

Elke ouder in Liedekerke die kinderopvang zoekt, kan terecht op het gebruiksvriendelijke platform Opvang.Vlaanderen. Het platform brengt alle kinderopvanginitiatieven in Liedekerke in kaart en biedt de mogelijkheid om een aanvraag tot opvang in te dienen. Ouders kunnen volledig zelfstandig een aanvraag indienen via het platform. Surf naar opvang.vlaanderen. Heb je hulp nodig bij de aanvraag via het platform? Wij helpen graag. Je kan ons contacteren via huisvanhetkind@liedekerke.be of 053 64 55 51.

Doe je aanvraag tijdig. Dit betekent dat je best jouw aanvraag meteen doet van zodra je weet dat je een kindje verwacht. 

In Liedekerke betaal je steeds inkomenstarief: een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling. Vraag hiervoor je attest inkomenstarief aan op Mijn Kind en Gezin. Bezorg het attest aan je opvang voor de opvang start. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van het attest inkomenstarief? Dan kan je terecht bij de infolijn van Kind en Gezin op het nummer 078 15 01 00, jouw gekozen kinderopvanginitiatief of bij ons Huis van het Kind via huisvanhetkind@liedekerke.be of 053 64 55 51.

Heb je het financieel moeilijk om de kinderopvangfacturen te betalen? Vraag dan zeker meer info over een verminderd tarief voor kwetsbare doelgroepen inzake de kinderopvang bij het Sociaal Huis via sociaalhuis@liedekerke.be of 053 64 55 51.

Zoek je naschoolse opvang of opvang tijdens de schoolvakanties?

Tijdens de paasvakantie en de zomervakantie organiseert de dienst vrije tijd vakantiekampen. Kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar kunnen er terecht voor spel- en sportplezier.

Ook sport -, jeugd-, cultuurverenigingen bieden vaak eigen kampjes aan waar jouw kind zich tijdens de schoolvakanties kan uitleven. Wij werken momenteel aan een overzicht hiervan.

Zoek je opvang voor een ziek kind?

Gemeente Liedekerke biedt aan al haar inwoners, in samenwerking met 3Wplus vzw, de dienstverlening thuisopvang voor zieke kinderen aan. De opvang gebeurt door een begeleid(st)er gespecialiseerd in het omgaan met en de verzorging van zieke kinderen. 

Zit je nog met andere vragen inzake opvang?

Je kan steeds bij ons Huis van het kind terecht via huisvanhetkind@liedekerke.be of 053 64 55 51.

Opportuniteitsadvies

Vanaf 1 januari 2022 moet elke organisator die groepsopvang opstart, zijn kinderopvang verhuist binnen de gemeente of een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van de kinderopvang plant, een opportuniteitsadvies vragen aan het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur zal, als antwoord op de adviesvraag, een advies geven over de opportuniteit van de opvang en dit advies bij een aanvraag vergunning toevoegen. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij/zij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan. Momenteel werken wij als lokaal bestuur de procedure hiervoor uit. Wij publiceren deze in de loop van 2022 op onze website onder deze rubriek. In tussen tijd kan je je vraag inzake het opportuniteitsadvies reeds richten tot huisvanhetkind@liedekerke.be