Tinga Tinga

Print

Tinga Tinga is een jaarlijks wereldcultuurfestival met een echt dorps karakter, een festival dat de sfeer ademt van een buurtfeest…

Traditioneel vindt dit wereldfeest plaats op de tweede zaterdag van september, in het Pastoriepark (vlak naast de kerk gelegen, tussen de Warandestraat en de Opperstraat).

De eerste editie op 10 september 2005 was oorspronkelijk bedoeld als een éénmalig feest vanuit het vrijwilligerswerk ‘Nederlands voor Anderstalige Kinderen’ en werd op eigen kracht door deze vrijwilligers zelf georganiseerd.

Op 10 september 2016 vond intussen reeds de twaalfde editie plaats, nog steeds gedragen door een kerngroep van vrijwilligers maar intussen ook nauwer ondersteund door het gemeentebestuur; meer bepaald in samenwerking met de diensten jeugd, cultuur, integratie en mondiaal beleid.