ADiL - Interlokale vereniging

Print

Wie is ADiL?

ADiL is een interlokale vereniging voor integratie in Affligem, Denderleeuw en Liedekerke.

Missie en visie

De gemeenten Affligem, Denderleeuw en Liedekerke staan voor dezelfde uitdagingen op het vlak van integratie.

Samenleven in diversiteit is een zeer actueel thema geworden en stopt niet aan de gemeentegrenzen.
Precies daarom is ADiL in het leven geroepen.

Vanuit dit samenwerkingsverband willen we integratieprojecten binnen deze regio een herkenbaar gezicht geven.

Doelstellingen

  • stimuleren en ondersteunen van projecten en activiteiten die zich richten op intercultureel samenleven
  • coaching en vorming van vrijwilligers die zich inzetten voor integratieprojecten
  • netwerken met andere integratiepartners om meer expertise en goede praktijken te verzamelen

Werkdomeinen

  1. Sociale cohesie
  2. Onthaal en inburgering
  3. Flankerend onderwijs
  4. Vrijetijdsparticipatie
  5. Taalstimulering

Contact

Interlokale Vereniging ADiL
Opperstraat 31, 1770 Liedekerke
adil@liedekerke.be

Projectcoördinator : Sofie Istasse
053 64 55 55