Premies (natuur en groen)

Print

Kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen (KLE’s) zijn lijnvormige, puntvormige of vlakvormige elementen zoals bijvoorbeeld hagen, houtkanten, bomen, bomenrijen en poelen. Ze dienen als verbindingen tussen verschillende natuurgebieden en maken het voor dieren en planten mogelijk om van het ene natuurgebied naar het andere te reizen. KLE’s vormen ook een belangrijke schuilplaats voor planten en dieren en verfraaien het landschap. Bovendien verminderen ze ook watererosie en windschade.

Om het landelijk karakter van de gemeente te verrijken verleent de gemeente heel wat subsidies voor de aanleg, het herstel en het onderhoud van KLE's. Het bedrag van de subsidie hangt af waar het KLE gelegen is op het gewestplan.

Hemelwaterinstallatie

De premie voor een hemelwaterinstallatie bedraagt, onafhankelijk van de gedane investeringen:

  • 250 euro voor een hemelwaterinstallatie met de aansluiting van één WC-spoelbak of één wasmachine;
  • 50 euro per bijkomend aftappunt voor de aansluiting van een WC-spoelbak, vaatwasser of wasmachine;
  • 25 euro per bijkomende vrijstaande kraan.

Het aantal bijkomende aftappunten waarvoor een premie kan worden toegekend, is beperkt tot maximum drie.

Groendak

De premie voor de aanleg van een groendak bedraagt, onafhankelijk van de gedane investeringen: maximum 15 euro per vierkante meter gerealiseerd groendak met een maximum van 300 euro. Indien de aanlegkosten (inclusief btw) van het groendak lager zijn dan het totaal maximaal bedrag, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als subsidiebedrag.