Plan Steenuil

Print
 
Met Plan Steenuil werken de gemeentes Liedekerke en Ternat, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Natuurpunt Liedekerke, Natuurpunt Ternat en het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse overheid) samen aan meer natuur en natuurverbinding. De provincie steunt het plan via zijn partnerschap in het Regionaal Landschap en met aanvullende projecten.

De samenwerking loopt van 1 juli 2020 tot minstens 2025.

 

 

Hoe?

Met concrete acties met bos- en natuuruitbreiding, kleine landschapselementen en tal van biodiversiteitsacties in tuinen, natuurgebieden, scholen en op openbare percelen wil plan Steenuil de inwoners van Liedekerke en Ternat nauwer betrekken bij natuur in hun buurt en nabij Liedekerke- en Hertigembos.

De mascottesoort van de samenwerking is de steenuil. In en rond het ruime Pajottenland komt één van de dichtste populaties aan steenuilen ter wereld voor. Steenuilen zijn een kwetsbare soort en vertellen heel wat over de kwaliteit van ons landschap. Maar ook andere soorten zoals eikelmuis, vleermuizen, hazelworm en kamsalamanders worden mee versterkt door het project. Iedereen geniet mee van meer toegankelijke natuur, bossen en speelgroen. Hoewel het projectgebied het volledige grondgebied van beide gemeentes omvat, wordt er prioritair ingezet op de natuurverbindingen op basis van een visiekaart. Deze visie wordt opgesteld gedurende de eerste 6 maanden van het project. Hebt u ideeën of voorstellen, dan kan u deze mailen naar info@plansteenuil.be.

Acties

Nieuwe doorgang naar Liedekerkebos
Deze nieuwe verbinding vertrekt aan het einde van de Kapellebaan (naast de site van de civiele bescherming) en loopt over maïsakkers van lokale landbouwers, een brugje over de beek en eindigt in Liedekerkebos. Die extra toegang maakt het mogelijk om vanuit het centrum van Liedekerke naar het bos te wandelen

Dit project is een voorbeeld van een mooie samenwerking met de lokale landbouwers.

Meer info

Artikel in PenZine, lente 2021