Een kleine greep uit onze vele acties

Print

Het gemeentebestuur zet zich in op de uitvoering van het klimaatactieplan. Enkele acties waar nu volop aan gewerkt wordt zijn:

Strategisch Project Opgewekt Pajottenland

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke ondertekenden om 18 september het Ambitiekader ‘Opgewekt Pajottenland’. Met deze ondertekening tonen de partners hun engagement om gezamenlijk te werken rond de klimaatdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn inzetten op hernieuwbare energie, het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en het versterken van de open ruimte. Het ambitiekader telt in totaal tien punten.

De gedragen ruimtelijk visie worden meteen omgezet in concrete en inspirerende projecten. Zo wordt er gewerkt rond vier verhaallijnen – Energieke ondernemers, Klimaatslimme landbouw, Energiek landschap en Klimaatambassadeurs – waar telkens concrete projecten aan worden ophangen. Zopas werd ook een folder gepubliceerd met daarin de 19 acties waarop ingezet zal worden. Deze folder ligt ter beschikking van het ruimte publiek op heel wat openbare plaatsen in de regio, zoals gemeentehuizen, bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra. Of lees de folder hier.

Meer info: https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/projecten/gebiedsgerichte-projectwerking/project-pajottenland/index.jsp

Ondersteuning renoveren, premies, subsidies, bouwadvies ...

Heb je vragen of hulp nodig rond renoveren, premies, subsidies, bouwadvies ...? Neem een kijkje op de pagina of neem contact op met wonen@liedekerke.be

 
 

Bomencharter

Liedekerke ondertekende op 17 oktober 2019 officieel het bomencharter. Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Liedekerke engageert zich om tijdens deze periode 500 tot 2000 bomen aan te planten. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Meer info: https://www.bomencharter.be/

 

 

CO2logic-certificaat

In maart 2021 ontving de gemeente een CO2logic-certificaat. Voor haar zendingen via bpost wordt gebruik gemaakt van een bpost-formule met CO2-compensatie. De verzending is daarmee officieel CO2-neutraal.

Klimaatneutrale drukker

Voor het drukken van het infoblad wordt beroep gedaan op Drukkerij Van der Poorten. Deze drukkerij werd recent door het miK (Milieuinfopunt voor de KMO) en de provincie Vlaams-Brabant verkozen tot dé klimaatambassadeur van 2020 voor hun bijzondere inzet voor klimaatneutraal en duurzaam ondernemen!