Klimaat

Op 25 juni 2014 ondertekenden 57 Vlaams-Brabantse gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant. Na goedkeuring door de gemeenteraad onderschreef ook de burgemeester van Liedekerke deze convenant. Met het plaatsen van deze handtekening engageert de gemeente zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot van onze gemeente met minstens 20 % te verminderen tegenover het jaar 2011.

In samenspraak met de inwoners werd een klimaatactieplan opgemaakt met tal van acties om de uitstoot te reduceren. Deze acties worden in verschillende sectoren uitgevoerd tot 2020.

Op vrijdag 18 oktober 2019 ondertekenden 64 Vlaams-Brabantse gemeenten, Provincie Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven samen het nieuw Klimaatengagement Vlaams-Brabant, ook Liedekerke was erbij! Liedekerke zal samen met de gemeente Roosdaal een gezamenlijk actieplan opmaken.
Hier wordt volop aan gewerkt!