Groepsaankopen en premies

Het gemeentebestuur biedt regelmatig groepsaankopen aan. Je kan ze in deze rubriek vinden. Daarnaast bestaan er ook heel wat premies. Doe er je voordeel mee!

 

Groepsaankoop regenwatertonnen

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt door hevige regenbuien die niet of onvoldoende kunnen opgevangen worden door de bestaande afwatering. Daarom is het zinvol om een extra buffer te voorzien via bijvoorbeeld regenwatertonnen.

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en zware regenval met wateroverlast. Het ziet ernaar uit dat dit soort weersomstandigheden in de toekomst zal toenemen, zodat de noodzaak aan uitgebreide infrastructuur voor de beheersing van droogte en wateroverlast wenselijk is.

Bij hevige regenval is de plotse hoeveelheid hemelwater zo groot dat het water geen tijd heeft om te infiltreren in de bodem, en de afvoer het debiet niet kan verwerken. Dit heeft lokale wateroverlast tot gevolg.

Door de opvang van hemelwater wordt de afvoer gebufferd en neemt het risico op wateroverlast af. Het opgevangen water kan onder andere worden hergebruikt in de tuin of voor het poetsen. Zeker in tijden van droogte, waarin zuinig gebruik van leidingwater noodzakelijk is, is dit een voordeel.

Hoe gaan we te werk?

Stap 1: Werkgroep bepaalt aanbod en voorwaarden

Het aanbod van de groepsaankoop wordt gekozen door een werkgroep van enthousiaste burgers die mee beslissen aan welke voorwaarden de regenwatertonnen moeten voldoen en welke eisen gesteld worden aan de leverancier(s). De werkgroep komt voor de eerste keer samen eind maart.

·        Eind maart: 1e bijeenkomst werkgroep (afspraken omtrent procedure, timing, weging van criteria … )

·        April: Firma’s aanschrijven en offertes verzamelen 

·        Eind april/begin mei: 2e bijeenkomst werkgroep (offertes evalueren, selectie firma, verdere aanpak uitwerken)

Stap 2: Infovergadering voor geïnteresseerde inwoners

De gekozen firma geeft een toelichting over het aanbod en gebruik van de regenwatertonnen. Er wordt ruimschoots de tijd voorzien om vragen te stellen. Geïnteresseerde inwoners kunnen nadien hun regenwaterton naar keuze bestellen.

·        Eind mei: Op 31 mei is er een algemene infovergadering voor geïnteresseerde inwoners. Schrijf je in via https://bit.ly/Infomoment-regentonnen

Stap 3: Offerte ontvangen en bevestigen

De inwoner ontvangt een offerte van de leverancier en betaalt die binnen de vooropgestelde termijn.

·        Juni: Bestelperiode

·        Juli: Betaling en uitvoering

Stap 4: Regenton afhalen

Inwoners kunnen nu hun regenwaterton afhalen op een centrale locatie in de gemeente. Wil je hem liever laten leveren en laten installeren door een installateur van 3WPlus? Ook dat is mogelijk.

·        Juli: De regenton is klaar voor afhaling of installatie

Bestellingen

Vanaf woensdag 1 juni kunnen de regenwatertonnen via een online formulier besteld worden door iedereen die woont in één van de deelnemende gemeenten. De link naar het formulier is vanaf 1 juni op deze pagina te vinden. Bestellingen kunnen tot 15 december 2022 doorgegeven worden.

Haviland verzamelt alle aanvragen en plaatst de bestellingen bij de leverancier. 

Meer info: https://www.haviland.be/nl/regenwatertonnen

Groepsaankoop Behaag je tuin

Hagen, knotbomen, hoogstamfruit, wilgenhutten ... Bestel kwalitatief plantgoed aan een interessante prijs via de samenaankoopactie Behaag je tuin. Bestellen tussen 1 september en 15 oktober via www.behaagjetuin.be.

Groepsaankoop laadpalen


Wanneer je zelf met een elektrische wagen rijdt of wanneer je er als bedrijf voor wil zorgen dat eigen personeel en/of bezoekers hun elektrische wagen op je eigen bedrijfsterrein kunnen laden, dan is het aankopen van een private laadpaal een interessante keuze. Een private laadpaal is:

- Veilig: langdurig laden aan een stopcontact kan tot oververhitting leiden. Een laadpaal is daar beter tegen bestand.
- Snel: met behulp van een laadpaal laad je tot wel 60 % sneller dan met een gewoon stopcontact.
Goedkoop: thuis laden is goedkoper dan laden aan een publieke laadpaal. Wanneer je ook nog eens zonnepanelen hebt, laad je je wagen zelfs kosteloos op.
Makkelijk: de auto laden in de nacht of op het werk tijdens de werkuren zorgt ervoor dat je steeds met een opgeladen wagen kan vertrekken.

Om het aankopen en installeren van een private laadpaal voor haar inwoners eenvoudiger en goedkoper te maken, neemt Liedekerke deel aan de groepsaankoop laadpalen van Haviland.

Via deze collectieve aanpak kan je rekenen op de nodige informatie, hulp en ondersteuning. Er wordt gegaan voor de hoogste kwaliteit en de beste prijs door schaalvoordelen. Je krijgt ook meer zekerheid omdat je een rechtstreeks contract afsluit met de geselecteerde leverancier.

Fiscaal voordeel voor plaatsing van laadstation:

Wie als particulier of als onderneming er voor kiest om een laadpaal aan te kopen voor 31 augustus 2024 kan rekenen op een fiscaal voordeel gegeven door de federale overheid.

Meer informatie en voorwaarden zijn terug te vinden via https://www.vlaanderen.be/fiscaal-voordeel-voor-plaatsing-van-laadstation.

Werkwijze:

 • Het aanbod van de groepsaankoop wordt gekozen door een stuurgroep van enthousiaste inwoners die mee beslissen aan welke voorwaarden de laadpalen moeten voldoen en welke eisen gesteld worden aan de leverancier(s). De stuurgroep zal plaatsvinden in mei. De exacte datum van de stuurgroep wordt later nog gecommuniceerd.
 • De gekozen firma geeft een toelichting en geïnteresseerde inwoners of bedrijven kunnen nadien hun laadpaal naar keuze bestellen.
 • De inwoner of het bedrijf ontvangt een offerte van de leverancier en betaalt deze binnen de gestelde termijn.
 • De werken worden uitgevoerd door de gekozen firma bij de inwoner thuis of bij het bedrijf.

Ben je als particulier of als bedrijf geïnteresseerd in het plaatsen van een eigen laadpaal of wil je graag zetelen in de stuurgroep? Meld je dan voor 1 mei geheel vrijblijvend aan via https://forms.office.com/e/apTMb1aTRr

De planning van de groepsaankoop ziet er als volgt uit:

 • 1 mei: deadline 1ste aanmelding
 • Half mei: periode 1ste stuurgroep
 • Begin juni: uitsturen prijsvraag
 • Juli: periode stuurgroep 2
 • September: periode infoavonden
 • 15 december: definitieve deadline aanmelden geïnteresseerden

Vorige infoavond gemist? Bekijk de video hier.

Alle info vind je hier: https://www.haviland.be/nl/diensten/milieu/nieuw-private-groepsaankoop-laadpalen

Groepsaankoop ontharding

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is in Vlaanderen 16 % van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, een hogere temperatuur in steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit. Het is dus noodzakelijk om de verharding aan te pakken. Tegen 2030 moet er per inwoner 1m² onthard worden en vervangen worden door groene of waterdoorlatende alternatieven. Om dit doel te bereiken, willen we met deze groepsaankoop inwoners stimuleren om te ontharden rondom hun woning.

Verharding op privédomein vormt een groot probleem in Vlaanderen. Om het ontharden van kleine oppervlakten zoals opritten en voortuinen te vergemakkelijken en om het proces goedkoper te maken, neemt onze gemeente deel aan de groepsaankoop ontharding van Haviland. Het ontharden van vele kleine oppervlakten samen kan een groot verschil maken om ons te wapenen tegen lange periodes van droogte. 

Hoe gaan we te werk?

 • De meest geschikte aannemer wordt gekozen door een stuurgroep van geëngageerde inwoners die mee beslissen aan welke voorwaarden de aannemer moet voldoen en welke eisen er worden gesteld. De stuurgroep vindt plaats begin september. De exacte datum van de stuurgroep wordt later gecommuniceerd.
 • De gekozen aannemer geeft een toelichting. Geïnteresseerde inwoners kunnen intekenen.
 • De inwoner ontvangt een offerte van de aannemer en betaalt deze binnen de gestelde termijn.
 • De werken worden uitgevoerd door de gekozen aannemer bij de inwoner thuis.

Heb je interesse in deze groepsaankoop en/of wil je graag zetelen in de stuurgroep? Laat dan hier je gegevens achter voor vrijdag 11 augustus 2023.

Voor meer informatie over de groepsaankoop kan je hier terecht. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met milieu@liedekerke.be of met Haviland via milieu@haviland.be.

Groepsaankoop biologische bloembollen

Wil je meer kleur, geur en gelukkige insecten in je tuin? Kies dan voor biologische bloembollen. Velt vzw organiseert een samenaankoop voor iedereen! Je kan kiezen uit biologische, winterharde soorten die dicht aanleunen bij de wilde vorm. In het najaar kan je de bloembollen afhalen bij de lokale Velt-afdeling. Ben of word je lid van Velt, dan geniet je bovendien van 20 % korting.

Laten we samen Liedekerke een kleurrijk uitzicht geven!

Bestellen kan van 15 maart tot 20 mei 2023 via volgende link: https://www.velt.nu/biobloembollen

Het nut van bloembollen

Biologische bloembollen zijn het vuurwerk van de lente en zijn erg belangrijk voor bijen en andere insecten. In het voorjaar ontluiken namelijk heel wat insecten. Doordat voorjaarsbloembollen al vroeg in het voorjaar beginnen bloeien zijn ze het eerste “krachtvoer” voor heel wat van die ontluikende insecten.

Wat is er mis met ‘gewone’ bloembollen?

Bol-en knolgewassen uit de gangbare teelt worden gedurende het volledige teelt- en bewaarproces behandeld met heel wat pesticiden. Deze pesticiden zorgen voor heel wat negatieve gevolgen rond de teeltvelden zoals de sterfte van heel wat dieren en planten. Ook blijven heel wat pesticideresidu’s zitten in en op de bol en komen deze zo in jouw tuin terecht. Kies daarom samen met ons voor biologische bloembollen. Zo kan je samen met elke bij of hommel in je tuin maximaal genieten in volle gezondheid.

Welke bloembollen kan je aankopen?

Velt stelde een mooi assortiment samen met bloemen die zo dicht mogelijk aanleunen bij de wilde vorm. Wilde bloemen zijn qua vorm en kleur immers het aantrekkelijkst voor insecten. Jij als tuinier haalt er ook je voordeel uit, want wilde varianten zijn meestal minder gevoelig voor ziektes en kunnen zichzelf vermeerderen. Op de bestellijst prijken alleen winterharde soorten die jaar na jaar terugkomen (verwilderingsbollen) en die bloeien in de lente tot de vroege zomer.

Premie kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen (KLE’s) zijn lijnvormige, puntvormige of vlakvormige elementen zoals bijvoorbeeld hagen, houtkanten, bomen, bomenrijen en poelen. Ze dienen als verbindingen tussen verschillende natuurgebieden en maken het voor dieren en planten mogelijk om van het ene natuurgebied naar het andere te reizen. KLE’s vormen ook een belangrijke schuilplaats voor planten en dieren en verfraaien het landschap. Bovendien verminderen ze ook watererosie en windschade.

Om het landelijk karakter van de gemeente te verrijken verleent de gemeente heel wat subsidies voor de aanleg, het herstel en het onderhoud van KLE's. Het bedrag van de subsidie hangt af waar het KLE gelegen is op het gewestplan.

Premie hemelwaterinstallatie

De premie voor een hemelwaterinstallatie bedraagt, onafhankelijk van de gedane investeringen:

 • 250 euro voor een hemelwaterinstallatie met de aansluiting van één WC-spoelbak of één wasmachine;
 • 50 euro per bijkomend aftappunt voor de aansluiting van een WC-spoelbak, vaatwasser of wasmachine;
 • 25 euro per bijkomende vrijstaande kraan.

Het aantal bijkomende aftappunten waarvoor een premie kan worden toegekend, is beperkt tot maximum drie.

Premie groendak

De premie voor de aanleg van een groendak bedraagt, onafhankelijk van de gedane investeringen: maximum 15 euro per vierkante meter gerealiseerd groendak met een maximum van 300 euro. Indien de aanlegkosten (inclusief btw) van het groendak lager zijn dan het totaal maximaal bedrag, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als subsidiebedrag.

Subsidie tegeltuintje

Een tegeltuin is een smalle strook groen tegen je gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. Met zo’n tegeltuin breng je kleur in een straat en maak je ze groener en vrolijker. 

De vergunning voor het zelf aanleggen van een tegeltuin wordt gratis afgeleverd.

De plantput wordt gratis aangelegd door de gemeente.

Na aanplant van de klimplant bezorg je een foto aan de milieudienst, nadien ontvang je een subsidie van 25 euro.

Alle info vind je hier.

Overzicht gemeentelijke premies

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle gemeentelijke premies.