In de weer voor het klimaat - minder CO2

Print

Op 25 juni ondertekenden 59 Vlaams-Brabantse gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant. Ook Liedekerke onderschreef deze convenant na goedkeuring van de gemeenteraad. Met het plaatsen van deze handtekening, engageert de gemeente zich om de CO2-uitstoot van onze gemeente met minstens 20% te verminderen tegen 2020 tegenover het jaar 2011.

Bekijk het fotoverslag van de ondertekening.

Als eerste stap werd een nulmeting uitgevoerd om alle bronnen van CO2 uitstoot in kaart te brengen. Gebaseerd op deze resultaten, werden acties bedacht. Dit denkproces werd niet alleen door het gemeentebestuur uitgevoerd, maar ook samen met de inwoners op een geslaagd participatiemoment. De ideeën die hieruit resulteerden werden in het finale klimaatactieplan opgenomen! Samen werken we aan een klimaatvriendelijke gemeente.

Een overzicht van de acties en de nulmeting van Liedekerke vind je in het volledige klimaatactieplan.

Op vrijdag 18 oktober 2019 ondertekenden 64 Vlaams-Brabantse gemeenten, Provincie Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven samen het nieuw Klimaatengagement Vlaams-Brabant, ook Liedekerke was er opnieuw bij! Liedekerke zal samen met de gemeente Roosdaal een gezamenlijk actieplan opmaken. Hier wordt volop aan gewerkt!