Als gemeente

Print

Het gemeentebestuur zet zich in op de uitvoering van het klimaatactieplan. Enkele acties waar nu volop aan gewerkt wordt zijn:

Klimaatengagement

Op 18 oktober 2019 ondertekende gemeente Liedekerke samen met 63 andere Vlaams-Brabantse gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven een nieuw Klimaatengagement. Hiermee spreken we onze inzet voor een sterk en doorgedreven klimaatbeleid uit. Samen geven we zo een krachtig signaal naar de Vlaams-Brabanders.

 

Strategisch Project Opgewekt Pajottenland

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke ondertekenden om 18 september het Ambitiekader ‘Opgewekt Pajottenland’. Met deze ondertekening tonen de partners hun engagement om gezamenlijk te werken rond de klimaatdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn inzetten op hernieuwbare energie, het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en het versterken van de open ruimte. Het ambitiekader telt in totaal tien punten.

De gedragen ruimtelijk visie worden meteen omgezet in concrete en inspirerende projecten. Zo wordt er gewerkt rond vier verhaallijnen – Energieke ondernemers, Klimaatslimme landbouw, Energiek landschap en Klimaatambassadeurs – waar telkens concrete projecten aan worden ophangen. Zopas werd ook een folder gepubliceerd met daarin de 19 acties waarop ingezet zal worden. Deze folder ligt ter beschikking van het ruimte publiek op heel wat openbare plaatsen in de regio, zoals gemeentehuizen, bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra. Of lees de folder hier.

Meer info: https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/projecten/gebiedsgerichte-projectwerking/project-pajottenland/index.jsp

Ondersteuning bij renovatie

De klimaatmobiel stond tijdens juni 2019 aan het gemeenteplein. Heb je deze gemist en heb je nog vragen of hulp nodig rond renoveren?
Je kan het hele jaar door contact opnemen met het team van de klimaatmobiel!

Zij helpen je met renovatie, isolatiewerken, een zonneboiler of warmtepomp? Win tijd en energie en laat je begeleiden door onze BENOvatiecoach, een expert met kennis van zaken.

De BENOvatiecoach zorgt voor een volledige energie-audit van je woning en stelt samen met jou een BENOvatieplan op. Hij informeert je ook over mogelijke premies, leningen en de juiste aannemers. Klaar voor de werken? Dan volgt de coach alles op en kijkt of alles technisch in orde is. Zo ben je zeker van de juiste aanpak en heb je gegarandeerd minder kopzorgen.

Hoeveel kost een begeleiding door een BENOvatiecoach?
Dankzij de steun van de gemeente Liedekerke,  Fluvius en de provincie kost deze begeleiding maar 100 euro. Zodra je minstens één BENOvatie uitvoert krijg je die €100 terugbetaald.

meer info: Bart Rogiers, benoveren@pajopower.be, 0468/19.07.74

 
 

Duurzaam bouwadvies

Plant u te bouwen of te renoveren? Dan kan u bij DuboVlaamsBrabant terecht voor duurzaam bouwadvies.
U kan dit aanvragen via DuboVlaamsBrabant. Dit kost slechts 50 euro bij advies ter plaatse en 25 euro bij advies op basis van plannen.
In Liedekerke wordt advies bij renovatie gratis verleend. Maak hier dus zeker gebruik van!

Energiepremies

Het gemeentebestuur verleent voor volgende maatregelen energiepremies:

Boekenkastjes

In Liedekerke heeft de bibliotheek op 15 verschillende locaties een boekenruilkastje geplaatst. Het principe is zeer eenvoudig. Je neemt een boek uit het kastje en ruilt het voor een exemplaar uit jouw eigen boekenkast.

In Liedekerke vind je boekenruilkastjes onder meer in de Driesstraat (parking), Pamelsestraat (kleuterschool Dol-Fijn), Houtmarktstraat, Pastoriepark, Poortstraat (pleintje frituur Gemeenteplein), Zamstplein, Onmoetingscentrum Ter Muilem, Muilemstraat (ingang natuurreservaat De Valier), station, Peehoopplein, Sint-Gabriëlstraat (voetbalpleintje), Beysstraat (De Valier), Slochtestraat, jeugdcentrum BOKAAL en aan de ingang van Liedekerke Bos. 

In zo’n uitleenkastje vind je alle mogelijke genres: van stationsromannetje tot prent- en kookboeken.

De bib is nog op zoek naar meters en peters die willen instaan voor de zorg van zo’n boekenkast. Wie een kastje wil adopteren kan zich kandidaat stellen via bibliotheek@liedekerke.be 

Deelfietsen

In juli 2016 startte de gemeente Liedekerke met het deelfietsenproject. Tal van inwoners en zelfs niet-inwoners schonken oude fietsen aan de gemeente. Deze werden hersteld en geschilderd in opvallende kleuren. Ze werden op verschillende locaties geplaatst, waar ze gratis konden gebruikt worden. Een leuk project, maar helaas werd er misbruik van gemaakt. Om deze reden werd het project bijgestuurd.

Vanaf november zijn de fietsen terug beschikbaar. De fietsen kunnen nog steeds gratis ontleend worden, echter na registratie van de gebruiker (met identiteitskaart).

De fietsen staan gestald ter hoogte van het Vrijetijdshuis. Ontlenen van de fietsen kan aan het onthaal van het Gemeentehuis of de balie van het Vrijetijdshuis, op weekdagen tijdens de openingsuren. Na registratie van de gebruiker wordt de sleutel van het fietsslot overhandigd en kan deze gebruikt worden voor de gevraagde periode (maximaal 1 week). Alle fietsen beschikken over gps en kunnen getraceerd worden.


Belangrijk!

  • Schade of defect? Meld dit onmiddellijk aan de loods via 053/67 26 01 of deloods@liedekerke.be.
  • De fiets kan gelokaliseerd worden via GPS.
  • De fietsen zijn niet geschikt voor kinderen onder 16 jaar.
  • Er mogen geen passagiers op de fiets vervoerd worden.
  • De gemeente is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens gebruik van de fiets.
  • De fiets mag niet bewaard of toegeëigend worden.
  • Elk misbruik kan aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.

Bomencharter

Liedekerke ondertekende op 17 oktober 2019 officieel het bomencharter. Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Liedekerke engageert zich om tijdens deze periode 500 tot 2000 bomen aan te planten. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Meer info: https://www.bomencharter.be/

 

 

CO2logic-certificaat

In maart 2021 ontving de gemeente een CO2logic-certificaat. Voor haar zendingen via bpost wordt gebruik gemaakt van een bpost-formule met CO2-compensatie. De verzending is daarmee officieel CO2-neutraal.

Klimaatneutrale drukker

Voor het drukken van het infoblad wordt beroep gedaan op Drukkerij Van der Poorten. Deze drukkerij werd recent door het miK (Milieuinfopunt voor de KMO) en de provincie Vlaams-Brabant verkozen tot dé klimaatambassadeur van 2020 voor hun bijzondere inzet voor klimaatneutraal en duurzaam ondernemen!