Inschrijvingen schooljaar 2023 - 2024

Inschrijven kan tot 30 september.

Dit zijn de tarieven:

  • 1ste 2de en 3de graad jongeren (6 tot 17 jaar):

€ 86 of € 59 met verminderd tarief (5 euro materiaalkost inbegrepen)

  • 4de graad volwassenen (+ 18 jaar):

€ 377 of € 163 met verminderd tarief (5 euro materiaalkost inbegrepen)

Voorwaarden voor vermindering inschrijvingsgeld 
Een leerling kan korting krijgen als hij/zij voldoet aan één van onderstaande voorwaarden en als dit met een attest of document kan bewezen worden. Dit attest/document geeft u af bij inschrijving. Het attest heeft een datum van de maand september of datum van inschrijving van het schooljaar dat gestart wordt. 
Deze papieren moeten op 30 september van het begonnen schooljaar in ons bezit zijn. 

Er moet aan één van de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

  • Volwassenen tussen 18 en 24 jaar: Volwassenen in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar krijgen automatisch een verminderd tarief op basis van hun leeftijd. Een volwassen leerling heeft recht op het verminderd tarief zolang hij geen 25 jaar is op 31 december van het schooljaar waarvoor hij zich inschrijft. ~ Geen bewijs nodig 
  •  Volledig werkloos ~ een attest 'Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs' afgeleverd door VDAB of RVA, waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld.
  • Leefloners: ontvangen leefloon van OCMW of een uitkering daarmee gelijkgesteld ~ Een attest afgeleverd door het OCMW  
  •  Personen met een handicap: ~ Attest wegens handicap van ten minste 66% 

 

  • Jezelf inschrijven in een andere academie, altijd op 1 plaats het volledige tarief betalen.  ~ attest muziekschool 
  • Ander gezinslid is ingeschreven in een andere academie, altijd op 1 plaats het volledige tarief betalen. ~  attest muziekschool 
  • Ander gezinslid is ingeschreven in dezelfde academie, altijd 1 iemand volledige tarief betalen. 

Via deze link kan je online inschrijven: https://mijnacademie.be/abakliedekerke