Voorlopig rijbewijs

Print

Wat

Een voorlopig rijbewijs geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. U moet minstens 5 maanden oefenen met uw voorlopig rijbewijs.

Voor voertuigen van categorie B kunt u kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider (M36). Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18). Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, is het wel mogelijk om één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aan te vragen bij uw gemeente. U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

Als de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs (M36 of M18) is verlopen, moet u drie jaar wachten om opnieuw een voorlopig rijbewijs (M36 of M18) aan te vragen. In tussentijd kunt u wel eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 (12 maanden geldig) aanvragen, maar enkel voor rijbewijs B en zolang uw theoretisch examen nog geldig is.

Voor voertuigen van andere categorieën geldt het voorlopig rijbewijs M3 (3 maanden geldig). Met dit document mag u op de openbare weg rijden ter voorbereiding op het praktisch examen.

Voorwaarden

Inhoud

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

 

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister:

 • U kunt uw aanvraag voor een voorlopig rijbewijs (M18 en M36) online indienen via de applicatie BelDrive.
 • Na een geslaagd theorie-examen (M18 en M36) en na het behalen van een bekwaamheidsattest bij een erkende rijschool (enkel M18), kunt u met het aanvraagformulier van het examencentrum bij uw gemeentebestuur terecht voor een voorlopig rijbewijs.

Ook het voorlopig rijbewijs M12 kunt u online of op papier aanvragen.

Zodra het voorlopig rijbewijs beschikbaar is, kunt u het afhalen bij uw gemeente.

Wat meebrengen

 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider: het begeleidersattest
 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: het rijgeschiktheidsattest
 • Identiteitskaart.
 • Foto en handtekening worden overgenomen van uw identiteitskaart.

Het is mogelijk met dit volmachtformulier het rijbewijs van iemand anders af te halen in ruil voor het oude rijbewijs of attest.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro en wordt afgeleverd na maximum 5 werkdagen.

Een spoedprocedure is niet mogelijk.

Referenties

Europees rijbewijs