Voorlopig rijbewijs

Print

Wat

Een voorlopig rijbewijs geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. U moet minstens 3 maanden oefenen met uw voorlopig rijbewijs.

U kunt kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

Inhoud

  • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

 

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

  • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider: het begeleidersattest
  • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: het rijgeschiktheidsattest
  • Identiteitskaart.
  • Foto en handtekening worden overgenomen van uw identiteitskaart.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro en wordt afgeleverd na maximum 3 werkdagen.

Een spoedprocedure is niet mogelijk.

Referenties

Europees rijbewijs