Voorlopig rijbewijs

Print

Wat

Een voorlopig rijbewijs geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. U moet minstens 3 maanden oefenen met uw voorlopig rijbewijs.

U kunt kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, is het wel mogelijk om één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aan te vragen bij uw gemeente. U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

Voorwaarden

Inhoud

  • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

 

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

  • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider: het begeleidersattest
  • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: het rijgeschiktheidsattest
  • Identiteitskaart.
  • Foto en handtekening worden overgenomen van uw identiteitskaart.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro en wordt afgeleverd na maximum 5 werkdagen.

Een spoedprocedure is niet mogelijk.

Referenties

Europees rijbewijs