Omwisseling van een buitenlands rijbewijs

Print

Wat

Buitenlandse rijbewijzen kunnen onder bepaalde voorwaarden omgewisseld worden naar een Europees rijbewijs.

Voorwaarden

Worden afzonderlijk onderzocht:

  • betreft het een erkend buitenlands rijbewijs of een niet-erkend buitenlands rijbewijs
  • controle op de echtheid
  • controle op categorieën

Na de wettelijke onderzoeksprocedure wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van het resultaat en kan er desgevallend een omwisseling gebeuren.

Procedure

U vraagt de omwisseling aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Recente pasfoto (max. 6 maanden oud).
  • Buitenlandse rijbewijs.

Bedrag

Een omwisseling kost 25 euro. 

Van zodra de omwisseling goedgekeurd wordt door de bevoegde instanties, kan het nieuwe rijbewijs afgeleverd worden na maximum 5 werkdagen.