Europees rijbewijs

Print

Rijbewijzen in bankkaartmodel hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar.  U ontvangt geen verwittiging wanneer de geldigheidsdatum van uw rijbewijs is verlopen. U bent zelf verantwoordelijk om uw rijbewijs tijdig te hernieuwen.

Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Maak dan een afspraak om het te hernieuwen. De hernieuwing van een rijbewijs kost 25 euro.

Omwille van corona werd de geldigheidstermijn verlengd tot een specifieke datum afhankelijk van de oorspronkelijke vervaldatum:
 • vervaldatum 1/2/2020 - 30/6/2020: verlenging tot en met 1/7/2021
 • vervaldatum 1/7/2020 - 31/8/2020: verlenging +13 maanden
 • vervaldatum 1/9/2020 - 30/6/2021: verlenging +10 maanden

Wat

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.
 • Foto en handtekening worden overgenomen van uw identiteitskaart.

Bedrag

Een rijbewijs kost 25 euro en wordt afgeleverd na maximum 5 werkdagen.

Een spoedprocedure is niet mogelijk.