Aanvraag Belgische nationaliteit

Print

Wat

Er bestaan verschillende manier om Belg te worden

 • Je bent een minderjarige en geboren in het buitenland
  De situatie verschilt als je ouder Belg is op het moment van je geboorte of als je ouder nadien Belg wordt.
   
 • Je bent een minderjarige en geboren in België
  De situatie verschilt naargelang je ouder zelf Belg is of wordt.
   
 • Je bent meerderjarig
  Als je meerderjarig bent, zijn er verschillende situaties waarin je Belg kan worden.
  • Je bent geboren in België
  • Je bent geïntegreerd

  • Je bent gehuwd met een Belg

  • Je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind

  • Je kan niet werken door een handicap of invaliditeit

  • Je bent 65 jaar

  • Je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België

  • Je hebt buitengewone verdiensten aan België bewezen

  • Je bent staatloze

 

Procedure

De nationaliteitswetgeving is vrij complex.

U kan zich best wenden tot de dienst Burgerzaken om na te gaan of u in aanmerking komt om Belg te worden.

Ook op de website van het Agentschap integratie en inburgering kan u meer info vinden over de mogelijkheden.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart 
 • een recent 'voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte', eventueel met legalisatie en vertaald naar het Nederlands. Dit document mag niet ouder dan 6 maand zijn.
 • kwijting betaling 150 euro
 • alle andere documenten die nodig zijn om te kunnen bewijzen dat u aan de voorwaarden voldoet bv. attest van inburgering, individuele rekeningen als bewijs van 5 jaar werken in België, een diploma van een beroepsopleiding,...
  Deze documenten zijn afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.

Bedrag

Voor meerderjarigen die een verklaring afleggen, dient er een bedrag van 150 euro betaald te worden bij de FOD Financiën te Asse.
De kwijting die u ontvangt, is een verplicht document om de aanvraag te kunnen opstarten.