Aanvraag Belgische nationaliteit

Print

Wat

Er bestaan verschillende manier om Belg te worden

 • Je bent een minderjarige en geboren in het buitenland
  De situatie verschilt als je ouder Belg is op het moment van je geboorte of als je ouder nadien Belg wordt.
   
 • Je bent een minderjarige en geboren in België
  De situatie verschilt naargelang je ouder zelf Belg is of wordt.
   
 • Je bent meerderjarig
  Als je meerderjarig bent, zijn er verschillende situaties waarin je Belg kan worden.
  • Je bent geboren in België
  • Je bent geïntegreerd

  • Je bent gehuwd met een Belg

  • Je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind

  • Je kan niet werken door een handicap of invaliditeit

  • Je bent 65 jaar

  • Je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België

  • Je hebt buitengewone verdiensten aan België bewezen

  • Je bent staatloze

 

Procedure

De nationaliteitswetgeving is vrij complex.

U kan zich best wenden tot de dienst Burgerzaken om na te gaan of u in aanmerking komt om Belg te worden.

Ook op de website van het Agentschap integratie en inburgering kan u meer info vinden over de mogelijkheden.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart 
 • een recent 'voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte', eventueel met legalisatie en vertaald naar het Nederlands. Dit document mag niet ouder dan 6 maand zijn.
 • kwijting betaling 150 euro
 • alle andere documenten die nodig zijn om te kunnen bewijzen dat u aan de voorwaarden voldoet bv. attest van inburgering, individuele rekeningen als bewijs van 5 jaar werken in België, een diploma van een beroepsopleiding,...
  Deze documenten zijn afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.

Bedrag

Voor meerderjarigen die een verklaring afleggen, dient er een registratierecht van 150 euro betaald te worden bij de FOD Financiën.
De kwijting die u ontvangt, is een verplicht document om de aanvraag te kunnen opstarten.
De extra administratieve kost wanneer een dossier volledig is, bedraagt 25 euro en dient betaald te worden in de gemeente.

U kan het registratierecht betalen via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën. Wie zich aanmeldt, krijgt via het tabblad Mijn betalingen de mogelijkheid een nationaliteitsaanvraag te betalen. Binnen de 24 uur is het betalingsbewijs beschikbaar in pdf-formaat, mét een digitale handtekening van de FOD Financiën. Het betalingsbewijs is beschikbaar in de rubriek Mijn documenten van MyMinfin, voor de persoon die betaald heeft.

Voor meer info:

Werkwijze betaling nationaliteitswijziging via MyMinfin
Voorbeeld Betaalbewijs