Veranderen van voornaam

Print

Wat

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt uw voornaam laten wijzigen als:

  • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Om uw voornaam te veranderen contacteert u de burgerlijke stand van

  • de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar u laatst was ingeschreven, als u niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als u nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Bedrag

De prijs van de voornaamsverandering (gemeentelijke retributie) bedraagt:
  • 100 euro
  • 010 euro, in het geval van de personen bedoeld in artikel 2, § 4, van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen
  • voor personen bedoeld in de artikelen 11bis, § 3, derde lid, 15, § 1, vijfde lid, en 21, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, zijn vrijgesteld van de gemeentelijke retributie