PIN- en PUK-code

Print

Wat

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes naar de burger. Indien men de PIN-code niet meer kent en niet meer in het bezit is van dit document kan men een nieuwe code aanvragen. 

Bij elke uitgereikte elektronische identiteitskaart hoort een pin- en pukcode. Deze codes ontvangt u thuis in een speciale enveloppe van de Federale Overheid. Ze zijn nodig om gebruik te kunnen maken van verschillende toepassingen op internet of indien er gegevens dienen aangepast te worden.

My.belgium.be 
Deze portaalsite verzamelt alle elektronische overheidsdiensten en maakt ze toegankelijk via één centrale en beveiligde website. Zo krijgt u toegang tot de verschillende online overheidsdiensten en tot uw persoonlijke dossiers. Communiceren met de overheid was nog nooit zo eenvoudig.

Daarnaast heeft u deze pincode ook nodig als u verhuist. Uw adres staat immers vermeld op de chip, en bij een adreswijziging dient er een aanpassing te gebeuren, zelfs indien u zou verhuizen naar een serviceflat of een rusthuis.

Procedure

Je kan een nieuwe PIN- en PUK-code aanvragen via de dienst burgerzaken of online op de website van Binnenlandse Zaken.

De nieuwe codes worden binnen één week na je aanvraag verstuurd naar de dienst burgerzaken van je woonplaats.
Na een bericht van de dienst burgerzaken kan je je nieuwe PIN- en PUK-code afhalen aan het loket op afspraak.

Het is mogelijk met dit volmachtformulier de PUK-code van iemand anders af te halen en te activeren.

Bedrag

De aanvraag van een nieuwe PIN- en PUK-code is gratis.