Elektronische identiteitskaart verloren of gestolen

Print

Wat

Blokkeer je elektronische identiteitskaart (eID) onmiddellijk door gratis te bellen naar DOCSTOP. DOCSTOP is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar op 0800 2123 2123. Je kan dit nummer niet bereiken? Bel dan naar (+32) 02 518 21 23.

Bij diefstal of verlies van meerdere identiteitsdocumenten, doe je onmiddellijk aangifte bij de politiezone TARL. Je ontvangt er een attest van verlies of diefstal (bijlage 12). Wanneer je enkel je e-ID bent verloren, maakt de dienst burgerzaken - bevolking het attest van verlies op. Dit attest blijft 1 maand geldig en vervangt, enkel in België, de eID. Reizen is niet toegestaan met een verliesbewijs.

Je eID zal onmiddelijk geannuleerd worden en de elektronische functies van het identiteitsdocument zullen rechtstreeks ingetrokken worden.

Procedure

Vraag binnen één maand na aangifte van verlies of diefstal een nieuwe eID aan bij de dienst burgerzaken van je woonplaats.
Het duurt ongeveer 3 tot 4 weken vooraleer je nieuwe kaart ter beschikking is.

Wat meebrengen

  • Attest van verlies. 
  • Attest of proces-verbaal van diefstal.
  • Recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud).

Bedrag

Een nieuwe eID kost 25 euro.
In geval van verlies is de kost 40 euro.