Gedeeld verblijf

Print

Wat

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Voorwaarden

Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt. Kinderen verblijven nochtans geregeld of evenveel bij de andere ouder. Dat kunt u laten registreren.

De aangifte van een gedeeld verblijf van een minderjarige is niet verplicht.

  • Wilt u een aangifte doen, dan moet dat voor de 18de verjaardag van uw kind gebeuren.
  • De ouder bij wie het kind niet is ingeschreven vraagt de melding van het gedeeld verblijf aan.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op attesten of identiteitsdocumenten.

Wenst u van de maatregel gebruik te maken, dan moet u zich wenden tot de dienst Burgerzaken van uw woonplaats.

U kunt hier het aanvraagformulier downloaden.

Wat meebrengen

  • eventueel het vooraf ingevulde formulier
  • uw identiteitskaart
  • gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders

Bedrag

De registratie van gedeeld verblijf is gratis.