Attest woonst met adreshistoriek

Print

Wat

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.
Dit attest bewijst de historiek van uw vorige adressen:

 • alle adressen in uw huidige woonplaats
 • alle adressen van huidige en vorige woonplaatsen

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

Procedure

U kunt het attest aanvragen:

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken
 • online met uw elektronische identiteitskaart (eID):

Wat meebrengen

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
Online aanvragen