Gemeenschapswachten

Print
Telefoon
053 67 26 01

Doelstellingen:

De gemeenschapswachten worden ingezet voor alle niet-politionele, publieke veiligheidsfuncties.

Door hun aanwezigheid en toezicht op het openbaar domein verhogen zij het veiligheidsgevoel van de burger en vormen de eerste schakel tussen de gemeente en de bevolking. Daarbij signaleren ze snel de problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde diensten of aan politie.

Indien u vragen, klachten of meldingen heeft, kunt u steeds bij hen terecht.

Hoofdtaken:

  • Sensibiliseren van de bevolking
  • Het informeren van de burgers
  • Het signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op gebied van veiligheid, milieu en het wegennet
  • Sensibiliseren van automobilisten
  • Het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij het veilig oversteken
  • Uitoefenen van veiligheidstoezicht bij evenementen georganiseerd door de overheid
  • Vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke politiereglementen of de retributiereglementering

De gemeenschapswacht, elke dag op pad voor jouw buurt (filmpje van ibz | Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken)

Gemachtigd opzichter:

De gemeenschapswachten zijn actief in de schoolomgeving van een aantal scholen, waar ze de kinderen helpen oversteken, jongeren en hun ouders aanmanen tot voorzichtigheid op de openbare weg en het voetpad en zebrapad vrijhouden voor voetgangers.De gemeenschapswachten worden ingezet bij aanvang en bij het beëindigen van de schooldag.

Hondenpoep

Kleine buurtproblemen zoals hondenpoep irriteren burgers mateloos. De baasjes of begeleiders van honden moeten de nodige maatregelen nemen opdat hun hond de voet- en fietspaden, de wandelpaden in parken, de openbare gras- en bloemenperken, de speelpleinen en parkings, de openbare weg en de huisgevels niet kunnen bevuilen.

Begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van hun dieren onmiddellijk te verwijderen op openbare plaatsen. Speciale hondenpoepzakjes zijn te verkrijgen in de handel, maar ook een gewoon omkeerbaar plastieken zakje kan al wonderen doen. Je mag de gesloten zakjes met de uitwerpselen deponeren in de straatvuilbakjes of meegeven met het gewone huisvuil.

Gemeenschapswachten mogen begeleiders van honden controleren op het bijhebben van hondenpoepzakjes en de nodige vaststellingen maken wanneer dit niet het geval is of wanneer deze niet gebruikt worden indien nodig.