Drug- en alcoholpreventie PISAD

Print

PISAD (Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik - Gewoon Provinciebedrijf) is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie én de (ambulante) begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs.

PISAD wordt voor 49% gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en voor 51% door de aangesloten steden en gemeenten. Door deze financiering kan PISAD zijn diensten GRATIS aanbieden in de aangesloten steden en gemeenten. Op dit ogenblik behoren 19 steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen tot het werkingsgebied van PISAD. Sinds 2008 is de gemeente Liedekerke (Provincie Vlaams-Brabant) ook aangesloten bij PISAD.

Zowel op preventief als begeleidend vlak werkt PISAD nauw samen met de scholen en de schoolbegeleidende diensten. Deze samenwerking berust op heldere en eenduidige afspraken tussen jongere, ouders, scholen en schoolbegeleidende diensten. Dit geheel wordt ondersteund door ambulante en residentiële hulpverlening, politiediensten en justitie.