Burenbemiddeling

Print
Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk of straat negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, geurhinder en noem maar op.
Hebt u zelf al geprobeerd om hierover met uw buur te praten, maar lukt het niet? Dan kan burenbemiddeling u helpen.
 
Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie met uw buur om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, of dat de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Burenbemiddeling treedt niet in de plaats van de politie of het gerecht. Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank. Burenbemiddeling wil juist voorkomen dat burenconflicten escaleren en zo bij politie of gerecht terechtkomen.

Op langere termijn zal de burenbemiddeling niet alleen een oplossing helpen vinden voor het bestaande probleem vandaag. Eens het contact met de buur hersteld is, kunnen spanningen of problemen in de toekomst gemakkelijker vermeden worden, want de dagdagelijkse problemen worden opnieuw bespreekbaar.

Hoe verloopt een burenbemiddeling?

  • U neemt contact op met de dienst burenbemiddeling.
  • Twee vrijwillige bemiddelaars komen (na afspraak) langs bij u thuis om te luisteren naar uw bezorgdheid.
  • De bemiddelaars gaan daarna ook langs bij uw buur om naar zijn/haar verhaal te luisteren.
  • Als iedereen akkoord gaat, organiseren de burenbemiddelaars het gezamenlijk gesprek op een neutrale locatie. 

De bemiddelaar neemt een neutrale positie in. Hij brengt de buren samen, leidt het gesprek en waakt erover dat u en uw buur de kans krijgen om uw standpunten, emoties, frustraties, verwachtingen en wensen op een respectvolle wijze te verwoorden. Burenbemiddeling is gratis en vrijwillig. De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk.

Hoe kan je een beroep doen op burenbemiddeling?

E-mail

Bezorg een korte probleemschets aan 1770@liedekerke.be met je contactgegevens (naam, adres, telefoon).

Meer info

Burenbemiddeling | Provincie Vlaams-Brabant (vlaamsbrabant.be)