Automatische Externe Defibrillatoren (AED-toestellen)

Het gemeentebestuur van Liedekerke verleent subsidies voor de aankoop / huur en instandhouding van een AED-toestel. De subsidie wordt toegekend indien aan de volgende voorwaarden is voldaan

  • de aankoop/huur van het AED-toestel gebeurt door een organisatie, en niet door een particulier;
  • het AED-toestel wordt opgesteld op het grondgebied van de gemeente;
  • het AED-toestel voldoet aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie;
  • het AED-toestel behoort tot categorie 1, die door iedereen mag worden gebruikt.

Het subsidiebedrag is als volgt vastgesteld :

  • 500 euro voor de aankoop van een AED-toestel dat 24 uur op 24 uur publiek toegankelijk is;
  • 250 euro voor de aankoop van een AED-toestel dat niet 24 uur op 24 uur publiek toegankelijk is.

Subsidiereglement

Aanvraagformulier

Gelieve uw aanvraag te bezorgen via post naar Opperstraat 31, 1770 Liedekerke of via het mailadres 1770@liedekerke.be.

Aanvraagformulier subsidie AED-toestel

Inventarisatielijst

Een overzicht van de locaties waar zich een AED-toestel bevindt in de gemeente is nog in opmaak.