Uittreksel uit een overlijdensakte

Print

Wat

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Procedure

  • De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.
  • U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden.

Akten die opgemaakt werden voor 2014, zijn ingeschreven bij het gemeentebestuur van overlijden én overgeschreven bij het gemeentebestuur van de woonplaats. Een afschrift van de originele akte kunt u dus op beide plaatsen verkrijgen.
Sinds 2014 is een afschrift enkel te bekomen via de overlijdensplaats.

Online aanvragen