Begraven | Cremeren

Print

Wijze van begraven of crematie

Begraven op de gemeentelijke begraafplaats
Kiest men voor een begraving in een kist, dan zijn er volgende mogelijkheden:
 • percelen voor begraving in volle grond
 • percelen voor bijzetting in een grafkelder
 • percelen voor bovengrondse begraving
Crematie met bewaring van de asurne of verspreiding van de as op de gemeentelijke begraafplaats
Kiest men voor crematie, dan kan de:
urne
 • bijgezet worden in een nis (maximum 2 urnen) van het columbarium
 • begraven worden in volle grond
 • begraven worden in een gewone grafkelder
 • begraven worden in een grafkelder (maximum 2 urnen) op het urnenveld

as
 • verstrooid worden op de strooiweide
Crematie met bewaring of verspreiding van de as ergens anders dan op een begraafplaats

De nabestaanden mogen de as van het stoffelijk overschot laten uitstrooien boven de Belgische territoriale wateren. 

De overledene kan ook op voorhand schriftelijk bepaald hebben om de as op een andere plaats te begraven, te bewaren of uit te strooien. De overledene kan dat bepaald hebben in een testament, of hij of zij kan bij leven daarvoor een verzoek ingediend hebben bij de gemeente.

Ook de nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de as te begraven, te bewaren of uit te strooien op een andere plaats. In dat geval is een gezamenlijk schriftelijk verzoek vereist van:
 • de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde 
 • alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad

Als het om een minderjarige gaat is een schriftelijk verzoek nodig van de ouders of voogd.
 

Het schriftelijk verzoek moet ingediend worden bij de gemeente vooraleer de crematie plaatsvindt.

Begraafplaatsen

Er zijn 2 begraafplaatsen in de gemeente:
 • begraafplaats Molenstraat
 • begraafplaats Populierenlaan Kruisbeekveld

Enkel op de begraafplaats in de Populierenlaan is er nog begraving of bijzetting mogelijk.

Openingstijden
De begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk:
 • van 1 mei tot 2 november: alle dagen van 08.00 uur tot 20.00 uur
 • van 3 november tot 30 april: alle dagen van 08.00 uur tot 16.30 uur
Reglementen

Mortuarium

Het gemeentelijk mortuarium bevindt zich op de begraafplaats Kruisbeekveld. 

Het gemeentelijk mortuarium is bestemd om stoffelijke overschotten te bewaren in afwachting van begraving of crematie.

Het is verboden het stoffelijk overschot van een overleden inwoner van de gemeente langer dan achtenveertig uur na het overlijden, elders op het grondgebied van de gemeente te bewaren dan in het gemeentelijk mortuarium. Deze maatregel geldt niet de dag van de begrafenis of de crematie. De burgemeester kan, rekening houdend met bijzondere omstandigheden, toelating geven hiervan af te wijken.

Het mortuarium kan gebruikt worden, indien dit aangevraagd werd door de nabestaanden van de overledene, of bij ontstentenis door elke belanghebbende:
 • voor een laatste begroeting van de overledene 
 • voor een plechtigheid voorafgaand aan de begraving of bijzetting 
Voor het gebruik van het gemeentelijk mortuarium is een retributie verschuldigd:
 • 150 euro voor het gebruik van een koelcel ongeacht de duur
 • 150 euro voor het gebruik van de rouwkamer voor een plechtigheid 
Reglementen

Graftekens

Het plaatsen van een stenen grafteken is alleen toegelaten op percelen waarvoor een grafconcessie werd verleend. Op zondagen en op wettelijke feestdagen en tussen 16 oktober en 2 november mogen er geen graftekens worden geplaatst. Het grafteken moet gedurende de hele tijd van de concessie behouden blijven.

Grafzerken bij begraving
Bij een begraving in volle grond mag er pas na zes maanden een zerk worden geplaatst ; op een grafkelder mag dit onmiddellijk gebeuren
 • de stenen graftekens bij begraving zijn maximum 2 m lang en 1 m breed en maximum 1,40 m hoog
 • bij kindergraven zijn deze maximum 1,20 m lang x 0,60 m breed en 0,85 m hoog;
Grafzerken op het urnenveld
De grafkelder op het urnenveld moet binnen de dertig dagen na het bijzetten van de urne afgedekt worden met een stenen grafteken
 • de stenen graftekens op het urnenveld zijn maximum 60 cm lang, 60 cm breed en 5 cm dik
Reglement

Politiereglement - Begraafplaatsen - Graftekens

Columbarium

Het columbarium bevindt zich op de begraafplaats Kruisbeekveld. De nissen in het columbarium zijn bestemd voor het bijzetten van twee asurnen.

Onmiddellijk na het bijzetten van de asurn wordt de nis afgedekt. Het gemeentebestuur levert het afdekplaatje. Het afdekplaatje kan de volgende tekst vermelden:
 • een teken of symbool van religieuze of filosofische aard
 • de voornamen, naam, datum van geboorte en overlijden
 • een korte persoonsbeschrijving
 • de voornamen en naam van de echtgenoot of de echtgenote van de overledene

Een concessie voor een nis met afdekplaat en inscriptie kost € 650. Een tweede naamplaatje, ingeval van bijzetting van een tweede asurn, kost € 100.

Reglement

Politiereglement - Begraafplaatsen - Columbarium

Urnenveld

Het urnenveld, voor bijzetting in een grafkelder, bevindt zich op de begraafplaats Populierenlaan Kruisbeekveld :
 • een urnenkelder op het urnenveld is bestemd voor het bijzetten van twee asurnen
 • een urnenkelder moet binnen de dertig dagen na het bijzetten van een urn afgedekt worden met een stenen grafteken
 • de graven op het urnenveld hebben een afmeting van maximaal 60 cm op 60 cm en 5 cm dikte
 • de graftekens bestaan uit een horizontale vlakke steen zonder enige opstaande versiering
 • de vermeldingen zijn ofwel in de steen gegraveerd ofwel op de steen gekleefd.
 • een concessie voor een grafkelder op het urnenveld bedraagt € 750
Hernieuwing concessie online aanvragen