Huwelijk

Print

Wat

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Het huwelijk wordt voltrokken in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven was in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister ten tijde van de huwelijksaangifte.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet u de huwelijksaangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

 • Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in
  • de laatste woonplaats van u of uw partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
  • de geboorteplaats van u of uw partner
 • Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 2 per huwelijkspartner) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag wordt u door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Dagen, uren en kostprijs

Tijdens de kantooruren is de huwelijksceremonie gratis

 • Maandag tot vrijdag van 08.30-12.00 uur
 • Maandag tot donderdag van 13.00-16.00 uur
 • Donderdag van 17.30-20.00 uur

Een ceremonie is betalend:

 • Op vrijdagnamiddag van 12.30-16.00 uur: 300 euro
 • Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur: 300 euro
 • Op de eerste zaterdag van de maanden mei tot en met september is er extra mogelijkheid om te trouwen tussen 12.30 en 14.00 uur: 300 euro

Voor alle huwelijken kost het trouwboekje 40 euro.

De mogelijkheid bestaat om de raadzaal te gebruiken voor het geven van een receptie in beperkte kring (30 personen) en beperkt in tijd (max. 30 minuten). Hiervoor betaalt u € 100 extra.

Wat meebrengen

 • Beide partners moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.