Naamkeuze kind

Print

Wat

Kinderen geboren op of na 1 januari 2017

Bij afwezigheid van keuze of in geval van onenigheid hierover, draagt het kind de naam van de vader of de meemoeder. In geval van onenigheid hierover draagt het kind de naam van de vader of de meemoeder en de naam van de moeder naast elkaar in alfabetische volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. Wanneer de vader of de meemoeder en de moeder, of een van hen, een dubbele naam dragen, kiest de betrokkene het deel van de naam dat aan het kind wordt doorgegeven. Bij afwezigheid van keuze wordt het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven bepaald op basis van de alfabetische volgorde.

Adoptanten hebben diezelfde keuze voor het geadopteerde kind.

De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze keuze is onherroepelijk.

Kinderen geboren tussen 1 juni 2014 en 31 december 2016

Indien het tussen 1 juni 2014 en 31 december 2016 geboren of geadopteerd minderjarig kind, de naam van de vader of de meemoeder draagt wegens onenigheid of afwezigheid van keuze van zijn ouders, is het mogelijk om bij uw gemeentebestuur een naamsverandering voor uw kind aan te vragen, om de naam toe te kennen volgens de bepalingen van de nieuwe wet, d.w.z. de dubbele naam in alfabetische volgorde. 

Deze naamsverandering gebeurt aan de hand van een verklaring die afgelegd moet worden vóór 1 juli 2017.

Kinderen geboren voor 1 juni 2014

Voor minderjarige kinderen geboren of geadopteerd voor 1 juni 2014 is het mogelijk om bij uw gemeentebestuur een naamsverandering voor uw kinderen aan te vragen, om de naam toe te kennen volgens de bepalingen van de wet van 8 mei 2014, d.w.z. de naam van de moeder of de dubbele naam.

Deze naamsverandering kan enkel gebeuren naar aanleiding van de geboorte of de adoptie van een nieuw gemeenschappelijk kind, en aan de hand van een gezamenlijke verklaring die afgelegd moet worden binnen één jaar na deze geboorte of adoptie.