Kleine (ver)bouwwerken - Melding

Print

Bij 'kleine' (ver)bouwwerken, behalve aan de voorgevel, vervangt de stedenbouwkundige melding soms de stedenbouwkundige vergunning. 
Het grote verschil met de bouwvergunning is dat je bij een melding vanaf de dertigste dag na het melden al kunt starten met de werken.   
Het dossier ziet er ongeveer hezelfde uit als bij een bouwvergunning.
Of je al dan niet een melding mag indienen, is aan strikte regels onderworpen. Informeer je dus altijd bij de dienst ruimtelijke ordening.