Kleine (ver)bouwwerken - Melding

Print

Bij 'kleine' (ver)bouwwerken, behalve aan de voorgevel, vervangt de stedenbouwkundige melding soms de stedenbouwkundige vergunning. 
Het grote verschil met de bouwvergunning is dat u bij een melding vanaf de dertigste dag na het melden al kunt starten met de werken.   
Het dossier ziet er ongeveer hezelfde uit als bij een bouwvergunning.
Of u al dan niet een melding mag indienen, is aan strikte regels onderworpen. Informeer u dus altijd bij de dienst omgeving.