Vergunningen en meldingen

Vooraleer u enig bouwwerk aanvangt, is het raadzaam op voorhand inlichtingen in te winnen. Voor een groot aantal werken is een stedenbouwkundige vergunning vereist. De wetgeving over ruimtelijke ordening is constant in beweging.